Spotlight Group flyttar till listan Spotlight Next

Spotlight Group förmedlar att de ska byta lista till Spotlight Next som har högre krav och mer synlighet. Anpassningen till Svensk kod för bolagsstyrning ska även påbörjas. Det framgår av ett pressmeddelande.
Peter Gönczi. Foto: Spotlight
”En stor fördel med flytten är dessutom att vi får ytterligare exponering genom utökad analysbevakning samt tillgång till evenemang med institutionella investerare. Klivet upp på Spotlight Next kommer hjälpa oss att bli ännu bättre när vi nu accelererar vår tillväxtstrategi med planen att starta flera nya dotterbolag och verksamheter det kommande året”, skriver VD Peter Gönczi.

Bytet gäller från och med 26 november.