Stigande omsättning bland tjänsteföretagen

Andelen företag i näringslivet som upplever en minskad omsättning på grund av covid-19-pandemin fortsätter att minska. I tjänstesektorn är det är en förhållandevis stor ökning i andelen företag som uppger att de har något större omsättning än normalt. Det skriver Konjunkturinstitutet i sin senaste extramätning bland företag.
Konjunkturinstitutet
I totala näringslivet – där tillverkningsindustrin, bygg- och anläggningsverksamhet, handel och tjänstesektorn ingår – är det små förändringar jämfört med mätningen för två veckor sedan.

Totalt är det nu 58 procent av företagen som uppger ett omsättningstapp jämfört med normalt. I maj var det 74 procent och i förra undersökningen var motsvarande andel 62 procent. Minskningen förklaras av att det nu är en mindre andel företag som svarar att de har ett tapp på upp till 50 procent av omsättningen.

Andelen företag inom tjänstesektorn som svarar att de har ett omsättningstapp jämfört med normalt har minskat något, från 66 procent till 62 procent nu. Inom tjänstesektorn har det i de tidigare undersökningarna varit mellan 4 och 8 procent som uppger att omsättningen är högre än normalt, den andelen har nu ökat till 13 procent. Två branscher där omsättningen ökat jämfört med normalt de senaste veckorna är datakonsult- och åkeribranschen.