Större deflation än väntat

Inflationstakten hamnade på minus 0,4 procent i juni, vilket är en nedgång jämfört med föregående månad.

De svenska konsumentpriserna (KPI) var ned 0,3 procent i juni jämfört med månaden innan, enligt statistik från SCB. I årstakt var KPI -0,4 procent, vilket kan jämföras med +0,1 procent under månaden innan.

Analytikernas förväntningar var att årstakten skulle uppgå till -0,3 procent och månadstakten till -0,2 procent, enligt SIX News sammanställning av åtta analytikers estimat. Förväntningarna för årstakten sträckte sig mellan -0,6 till -0,2 procent med en median på -0,3 procent.

Den underliggande inflationen, mätt som KPIF (inflationen vid konstanta räntor), var +0,6 procent i årstakt, att jämföra med +1,0 procent månaden innan. Analytikerna hade räknat med en årstakt om +0,7 procent.

Månadstakten för KPIF uppgick till -0,2 procent, vilket kan jämföras med analytikernas förväntningar vid -0,1 procent.

Harmoniserat index för konsumentpriser, HIKP, låg på +0,4 procent i årstakt (+0,9 procent månaden innan).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.