Svag rapport från Swedbank

Swedbanks rörelseresultat blev 5.841 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 16 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var ett rörelseresultat på 6.031 miljoner kronor.

Swedbanks rörelseresultat för det tredje kvartalet kom in lägre än väntat och bankens nya vd Jens Henriksson konstaterar i sitt vd-ord att kostnaderna har ökat.

“Kvartalets resultat har också tyngts av högre kostnader. Förutom ett antal engångsposter som påverkat kostnaderna negativt har vi spenderat mer pengar för att hantera de pågående myndighetsutredningarna och vidta åtgärder för att stärka upp våra processer i arbetet mot penningtvätt”, skriver han i rapporten.

Resultaträkningen visar att bankens “Övriga kostnader” uppgick till 2.401 miljoner kronor i kvartalet, motsvarande en ökning med 22 procent från 1.971 miljoner kronor från det andra kvartalet i år och med 56 procent från 1.541 miljoner kronor tredje kvartalet 2018.

I vd-ordet skriver Jens Henriksson också att banken måste “gå till botten” med penningtvättsanklagelserna och åtgärda bristerna i detta hänseende.

“Inte bara för att det pågår utredningar, utan för att det är det rätta att göra. Konkret betyder det att jag kommer lägga mycket av min tid på att säkerställa att den interna utredningen färdigställs skyndsamt och att myndigheterna får tillgång till all information de behöver för att slutföra sina utredningar”, skriver Swedbanks nya vd.

Swedbank förefaller i rapporten inte upprepa budskapet från halvårsrapporten om att de underliggande totala kostnaderna för helåret 2019 förväntas understiga 17 miljarder kronor. Banken nämner heller inte heller uttryckligen den tidigare guidningen om att vissa initiativ som banken tar väntas leda till ökade kostnader på cirka en miljard kronor i år.

Swedbanks räntenetto under det tredje kvartalet uppgick till 6.553 miljoner kronor, att jämföra med det andra kvartalets 6.607 miljoner.

Utfallet var i stort sett i linje med Infront Datas snittestimat, baserat på 16 analytikerprognoser, som låg på 6.586 miljoner kronor.

Att räntenettot minskade med 1 procent under tredje kvartalet jämfört med det andra berodde i första hand på högre kostnader för insättningsgarantin och resolutionsavgiften, skriver Swedbank.

Föregående kvartal påverkades positivt av att resolutionsavgiften justerades med 65 miljoner kronor i samband med det slutgiltiga beskedet från Riksgälden gällande resolutionsavgiften för 2019.

Provisionsnettot ökade med 3 procent tredje kvartalet, jämfört med andra kvartalet, och uppgick till 3.297 miljoner kronor. Väntat var 3.263 miljoner, enligt Infront Data.

Den sekventiella ökningen i provisionsnettot var främst till följd av ett högre kortanvändande under semestermånaderna samt att kapitalförvaltningsintäkterna gynnats av en positiv aktierelaterad värdeutveckling.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.