Svenska banker får höjda utsikter av kreditvärderingsinstitut

Kreditvärderingsinstitutet Nordic Credit Rating höjer idag utsikterna för den svenska bankmarknaden till stabila från tidigare negativa då framtiden uppges vara mindre osäker.
Bedömningen BBB+ av den svenska bankmarknaden är oförändrad, skriver Nordic Credit Rating i ett pressmeddelande.

De höjda utsikterna förklaras med att att länder är bättre förberedda för en potentiell ökning av covid-19 fall, en minskad risk för kraftiga boprisfall och bättre utsikter för den svenska och internationella ekonomin. Istället ses riskfaktorer inom branschen som mer institutspecifika.

“De svenska bankernas resultat för det första halvåret har överträffat våra förväntningar från april. Bankernas förlustreserver har ökat och utdelningar ställts in medan stabila fastighetspriser innebär stöd för bankernas resultat givet den höga andelen fastighetsutlåning i Sverige”, säger kreditanalytiker Sean Cotten på NCR.

Utsikterna för de svenska bankerna uppdaterades i april till negativa främst på grund av osäkerhet för den ekonomiska utvecklingen på de nordiska marknaderna med anledning av covid-19.

När det gäller Resurs Holdings dotterbolag Resurs Bank bekräftas kreditbetyget BBB- medan utsikterna höjs till stabila från negativa.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här