Sviktande framtidstro bland handlarna

Handlarnas framtidstro sjunker enligt september månads Handelsbarometer.

Framtidsindikatorn, som är ett mått på handlarnas tro på utvecklingen i detaljhandeln, minskade till +6 från föregående månads +7.

Cirka hälften av de tillfrågade handlarna tror på en ökad försäljning under de kommande tre månaderna men få räknar med att antalet anställda i detaljhandeln ökar under samma period.

”Osäkerhet och politisk oro är aldrig bra för handeln och det tror jag drar ner handlarnas framtidstro tills vi ser hur en ny regeringsbildning ser ut. Men i grunden finns en positiv grundsyn och vi ser en ekonomisk återhämtning som kommer gynna hushållens köpkraft”, kommenterar Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

47 procent, tror att försäljningen kommer att öka under den kommande tremånadersperioden, vilket är en viss nedgång jämfört med föregående undersöknings 49 procent.

Kaxighetsindikatorn uppgår i september månad till 16, vilket är en uppgång med 6 enheter jämfört med föregående månad. Kaxighetsindikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.