Dämpad framtidstro i handeln

Framtidsindikatorn faller för stora delar av handeln. I såväl dagligvaruhandeln, e-handeln som i partihandeln dämpas framtidstron. Ljuspunkten finns i den hårt pressade sällanköpshandeln som återhämtar sig från låga nivåer, skriver Svensk Handel i senaste handelsbarometern.
Klädhandel
Foto: Henrik Montgomery/TT
”Coronapandemin har slagit hårt mot många av landets partihandlare och framtidstron är fortsatt under vattenytan”, säger Karin Johansson, VD på Svensk Handel.

Framtidsindikatorn för butikshandeln ökar med 1,1 enheter till 86,6. Indexvärde på 100 utgör neutral nivå.

Inom e-handeln minskar förväntningarna med 5,6 enheter till 113,9.

”Tillväxten inom e-handeln har varit urstark och trots att framtidsutsikterna faller tillbaka är optimismen fortsatt högre än vid samma period förra året. Även om tillväxttalen i e-handeln väntas minska efter corona har vi bara sett början på den digitala omställningen av branschen”, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn Mars Feb Jan Dec Nov Okt Sep Aug
Butikshandel 86,6 85,5 78,2 77,7 79,1 87,3 85,5 85,7
Dagligvaruhandel 87,1 90,0 81,5 85,5 84,4 89,8 87,6 87,5
E-handel 113,9 119,4 120,2 122,1 116,6 118,9 114,9 115,4
Sällanköpshandel 86,1 80,5 75,0 69,9 74,1 84,8 83,3 83,9
Partihandel 91,2 95,3
Källa: Svensk Handel