Starkt resultat från Swedbank

Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt högre än väntat.
Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var samtidigt högre än väntat.

“Swedbank levererade ytterligare ett starkt kvartal i osäkra tider. Det finns många tecken på återhämtning i samtliga våra marknader, men det kommer ta tid innan ekonomin är tillbaka till de nivåer vi såg före krisen. Den globala ekonomin har fluktuerat snabbt och vi är fortsatt
vaksamma på att läget kan försämras”, säger VD och koncernchef Jens Henriksson i rapporten.

De totala intäkterna uppgick till 11 604 miljoner kronor (11 226), vilket låg ungefär i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6 714 miljoner kronor (6 553), väntat 6 883 miljoner kronor. Det lägre räntenettot beskrivs vara en följd av lägre marknadsräntor.

Provisionsnettot blev 3 246 miljoner kronor (3 297), väntat var 3 163 miljoner kronor, påverkat positivt av högre intäkter från kort och kapitalförvaltning.

Tradingnettot uppgick till 669 miljoner kronor (457), konsensus 618 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna uppgick till -4 761 miljoner kronor (-5 164). De underliggande kostnaderna uppges utvecklas enligt plan medan kostnaderna för åtgärder kring utredningar och juridisk rådgivning i anslutning till penningtvättsfrågorna fortsätter att vara låga jämfört med prognos.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 843 miljoner kronor (6 062), väntat var 6 219 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 425 miljoner kronor (154).

Rörelseresultatet blev 6 417 miljoner kronor (5 841), väntat var 5 446 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 5 261 miljoner kronor (4 663).

När det gäller utdelning för 2019 överväger styrelsen fortsatt frågan.

“Bankens finansiella ställning är stark och vi vill ge utdelning. Men vi följer utvecklingen och tar hänsyn till myndigheternas bedömningar och är uppmärksamma på hur pandemin utvecklas.”

Swedbank, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019
Intäkter 11 604 11 460 1,3% 11 226
Räntenetto 6 714 6 883 -2,5% 6 553
Provisionsnetto 3 246 3 163 2,6% 3 297
Tradingnetto 669 618 8,3% 457
Rörelsekostnader -4 761 -5 164
Rörelseresultat före kreditförluster 6 843 6 219 10,0% 6 062
Kreditförluster -425 -758 -154
Rörelseresultat 6 417 5 446 17,8% 5 841
Nettoresultat 5 261 4 663

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här