Thunderful Groups nyintroduktion övertecknades flera gånger om

Gamingbolaget Thunderful Group börjar idag den 7 december att handlas på First North Premier med kortnamnet THUNDR. Intresset för erbjudandet har varit mycket stort bland såväl svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om. Det framgår av ett pressmeddelande.
Thunderful
Thunderfuls dotterbolag Bergsala är i princip synonymt med ”Nintendo Norden”. Bergsala har varit avgörande för att bygga Nintendos svenska verksamhet och har ett exklusivt distributionsavtal sedan 1981. Vid huvudkontoret på Marios Gata 21 i Kungsbacka finns ett Nintendomuseum där man hittar Super Mario ovanpå det ikoniska gröna röret.
Teckningskursen var som tidigare meddelats fastställd till 50 kronor per aktie, vilket ger bolaget ett börsvärde på 3,4 miljarder kronor.

Erbjudandet omfattade 26,11 miljoner aktier, varav 15,00 miljoner nyemitterade aktier och 11,11 miljoner befintliga ktier som såldes av bolagets huvudägare Bergsala Holding, Brjann Sigurgeirsson Holding, och Lyngeled Holding. Det finns även en övertilldelningsoption att sälja ytterligare högt 3,91 miljoner befintliga aktier.

Erbjudandet motsvarar 1,5 miljarder kronor, motsvarande 43,8% av aktierna i bolaget förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo