Tobii minskar omsättningen men förbättrar rörelseresultatet

Eyetrackingbolaget Tobii uppger att pandemin även i det tredje kvartalet påverkat intäkterna kraftigt negativt, men att det till stor del har motverkats av positivt momentum i affärerna.
Henrik Eskilsson, vd Tobii.
Henrik Eskilsson, VD Tobii.
Omsättningen sjönk 11,7% till 317,5 miljoner kronor (359,5). Organiskt var minskningen 4%.

Bruttovinsten blev 218,5 miljoner kronor (247,3), med en bruttovinstmarginal på 68,8% (68,8).

Ebitda-resultat blev 28,1 miljoner kronor (8,4), med en ebitda-marginal på 8,9% (2,3).

Rörelseresultatet blev -26,9 miljoner kronor (-31,6). Tobii Dynavox bidrog med 26 miljoner kronor (30), Tobii Pro med 1 miljon (13) och investeringarna i Tobii Tech påverkade med -56 miljoner (-73).

Resultatet före skatt var -43,6 miljoner kronor (-26,6).

Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet blev -48,6 miljoner kronor (-31,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,50 kronor (-0,32).

”Efter kvartalets slut har vi slutfört försäljningen av Smartbox. Givet omständigheterna är vi nöjda med att sälja Smartbox till en ansvarstagande ägare till ett pris som förväntas ge oss köpeskillingen tillbaka och inte förväntas resultera i någon nämnvärd påverkan på Tobiis resultat. Med denna affär stärker vi vår robusta kassaposition ytterligare”, konstaterar VD Henrik Eskilsson.

Tobii, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 317,5 359,5 -11,7%
Bruttoresultat 218,5 247,3 -11,6%
Bruttoresultatmarginal 68,8% 68,8%
EBITDA 28,1 8,4 234,5%
EBITDA-marginal 8,9% 2,3%
Rörelseresultat -26,9 -31,6
Resultat före skatt -43,6 -26,6
Nettoresultat -48,6 -31,5
Resultat per aktie, kronor -0,50 -0,32