Tradedoubler ökar omsättningen och rörelseresultatet

Onlinemarknadsföringsbolaget Tradedoubler redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.
Omsättningen steg 7,8% till 359 miljoner kronor (333).

Ebitda-resultat blev 17 miljoner kronor (13), med en ebitda-marginal på 4,7% (3,9).

Rörelseresultatet blev 8 miljoner kronor (4), med en rörelsemarginal på 2,2% (1,2).

Resultatet efter skatt blev 10 miljoner kronor (4), en ökning med 150,0% mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 48 miljoner kronor (34).

Likvida medel uppgick till 88,7 miljoner kronor (48,2).

”Covid 19 krisen kommer att fortsätta att påverka vår verksamhet under de kommande kvartalen och vi förväntar oss liknande trender som de senaste kvartalen så länge regulatoriska restriktioner fortsätter som de är.

Vi fortsätter att lansera TD Grow, vår nya självbetjäningsplattform för mindre och medelstora företag. Under fjärde kvartalet släppte vi ett nytt användargränssnitt för annonsörer som ökar flexibiliteten och transparensen i hanteringen av affiliateprogram för våra kunder. Båda produkterna kommer hjälpa oss att uppnå våra mål 2021”, säger VD Matthias Stadelmeyer i en kommentar.

Tradedoubler, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 359 333 7,8%
EBITDA 17 13 30,8%
EBITDA-marginal 4,7% 3,9%
Rörelseresultat 8 4 100,0%
Rörelsemarginal 2,2% 1,2%
Nettoresultat 10 4 150,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 48 34 41,2%
Likvida medel 88,7 48,2 84,0%
Utdelning per aktie, kronor 0 0