Vårdbolag på rätt väg

ANALYS Efter ett mellanår 2017 blev 2018 ett rekordår för specialistvårdbolaget GHP Specialty Care. Affärsvärlden räknar med fortsatt god vinsttillväxt och ser ett köpläge i aktien.

KÖP Specialistvårdbolaget GHP Specialty Care avslutade 2018 med stark tillväxt och ett rekordresultat. För helåret skrevs tillväxten till drygt 13 procent och rörelsemarginalen till 5,1 procent. Dessutom beslutade styrelsen sig för att återuppta utdelningen som pausades efter det internt turbulenta 2017 då det skedde flera generationsväxlingar på bolagets kliniker.

Verksamheten delas in tre segment: Norden, International och Vårdsamverkan. Norden, som är det klart största, driver ett 20-tal specialistkliniker inom ett antal olika diagnosområden i främst Sverige. Affärsmodellen bygger på hög specialisering och ett högt genomflöde av patienter, vilket utöver resultateffekter som vi återkommer till, ger bra patientutfall då bolagets läkare får mer träning på varje ingrepp.

Bolagets kostnader är mestadels fasta. Löner och lokalhyra måste betalas oavsett om det behandlas patienter eller inte. Samtidigt får bolaget betalt per ingrepp, vilket gör att snabbt blir kostsamt för bolaget att ha stängt på fel dagar. Stängt på en röd torsdag på slutenvårdsklinik kan till exempel slå väldigt hårt mot bolagets förmåga att göra operationer under hela den veckan.

Nyckeln till lönsamhet i Norden är därför att pussla med schemat så att så många patienter som möjligt kan passera genom bolagets kliniker varje dag. Under 2017 fick bolaget inte till det riktigt, vilket slog direkt mot resultatet. Under 2018 har situationen förbättrats och marginalen för segmentet slutade på goda 4,6 procent.

Inom International driver bolaget den offentliga vården i Ajman, ett av de sju emiraten i Förenade Arabemiraten. GHP tillsätter ledningen och får sedan en ersättning som bygger på ett stort antal nyckeltal, som till exempel hur snabbt en patient tas mot på akuten.

Kontraktet i Ajman som löper över fem år med möjlighet till förlängning, vann bolaget mot slutet av 2015. Driften togs över i september 2016, trimmades in 2017 och levererade 2018 så höga intäkter som bolaget bedömer det som möjligt att få ut – vilket är indikation på att det levereras väl på de uppsatta nyckeltalen.

Rörelsemarginalen i International var över 30 procent i fjol trots att segmentet bär kostnader för ett affärsutvecklingskontor i Dubai. Förhoppningen är arbetet vid det kontoret ska leda till fler liknande kontrakt, vilket givet den höga lönsamheten skulle vara mumma för aktien. Enligt bokslutet förs det konkreta diskussioner och det finns förhoppningar om affärer under 2019, men det är samtidigt svårt att säga något om timingen.

Inom Vårdsamverkan tar bolaget på sig ett helhetsansvar för hela vårdkedjan för försäkringsbolags kunder. Idén föddes ur en frustration med upphandlingar och ersättningsmodeller där det oftast var det lägsta priset per ingrepp som vann. Genom att ta ett smartare helhetsgrepp, delvis med nyutvecklade digitala verktyg, hoppas bolaget kunna sänka den totala vårdkostnaden. Efter kontrakt med Skandia och Trygg Hansa omsätter segmentet nu över 100 miljoner kronor på årsbasis och bedöms kunna nå breakeven under det andra halvåret i år.

Värderingsmässigt väljer Affärsvärlden att värdera vinsterna från International lägre efter som de kommer från kontrakt med en löptid. Men då affären i Norden har möjligheter att fortsätta växa samtidigt som Vårdsamverkan slutar belasta resultatet bedömer Affärsvärlden att bolaget kan se en fin vinsttillväxt de kommande åren. Lägg därtill lottsedeln som är nya kontrakt i Mellanöstern och potentialen i förhållande till risken väger över till köp.

 

Det här aktierådet publiceras exklusivt för Affärsvärlden Analys+ prenumeranter.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.