Vinstökning för Actic – räknar med coronapåverkan i andra kvartalet

Gymkedjan Actic redovisar en högre resultat på lägre omsättning i det första kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk 9,2 procent till 229,4 miljoner kronor (252,7).

Ebitda-resultat blev 70,7 miljoner kronor (70,5), med en ebitda-marginal på 30,8 procent (27,9).

Rörelseresultatet blev 16,3 miljoner kronor (13,5), med en rörelsemarginal på 7,1 procent (5,3).

Resultatet efter skatt blev 3,1 miljoner kronor (0,1), och per aktie 0,19 kronor (0,01).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 70,2 miljoner kronor (43,7).

Bolaget lyckades höja rörelseresultatet trots att man inte redovisat några intäkter från Norge och Tyskland under andra halvan av mars. Det motsvarar tappade intäkter på 15 miljoner kronor.

“Att den svenska verksamheten är öppet är viktigt för vår likviditet och lönsamhet eftersom den svenska delen representerar cirka 75 procent av intäktsbasen. Under senare delen av mars och april ser vi dock att uppsägningar ökat samt att nyförsäljning avstannat. Effekten hittills är 6 procent i minskade medlemmar och eftersom vi aktivt uppmuntrat riskgrupper att kortsiktigt pausa medlemskap har även frysningarna ökat och uppgår till cirka 8 procent av medlemsbasen. Detta kommer att påverka våra intäkter negativt framåt”, säger vd Anders Calbark.

Framåt bedömer bolaget att anläggningar i Sverige fortsätter vara öppna, att de i Tyskland öppnar löpande under maj och att de i Norge förblir stängda till mitten av juni.

“Vi bedömer att konsekvenserna på vår affär därmed blir att vi kommer tappa omsättning med cirka 35 procent i Q2 jämfört med föregående år. Samtidigt bedömer vi att våra åtgärder kommer att ge oss en kostnadsnivå som är cirka 30-35 procent lägre i Q2 jämfört med Q2-2019”, säger Actic-chefen.

Actic, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 229,4 252,7 -9,2%
EBITDA 70,7 70,5 0,3%
EBITDA-marginal 30,8% 27,9%
Rörelseresultat 16,3 13,5 20,7%
Rörelsemarginal 7,1% 5,3%
Nettoresultat 3,1 0,1 3 000,0%
Resultat per aktie, kronor 0,19 0,01 1 800,0%
Kassaflöde från löpande verksamhet 70,2 43,7 60,6%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här