Volvo glänste med högt justerat rörelseresultat

Volvos justerade rörelseresultat krossade förväntningarna medan nettoresultatet nästan helt utraderades jämfört med motsvarande period i fjol.

Verkstadsbolaget Volvo redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Bolaget rapporterar minskad vinst. Det justerade rörelseresultatet var högre än väntat.

Omsättningen sjönk 39,3 procent till 73 227 miljoner kronor (120 694). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 72 426.

Rörelseresultatet blev 388 miljoner kronor (15 105).

Rörelseresultatet i Q2 belastas av omstruktureringskostnader på 3 200 miljoner relaterade till tidigare offentliggjorda kostnadsbesparande åtgärder, vilka förväntas ge årliga besparingar i
samma storleksordning med huvuddelen av effekten under det första halvåret 2021.

Justerat rörelseresultat utföll på 3 272 miljoner kronor (15 105), väntat var -153, med en justerad rörelsemarginal på 4,5 procent (12,5).

Resultatet efter skatt blev 44 miljoner kronor (11 352), analytikerkonsensus -811.

Volvo, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 73 227 72 426 1,1% 120 694 -39,3%
Rörelseresultat 388 15 105 -97,4%
Rörelsemarginal 0,5% 12,5%
Rörelseresultat, justerat 3 272 -153 15 105 -78,3%
Rörelsemarginal, justerad 4,5% 12,5%
Nettoresultat 44 -811 11 352 -99,6%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här