XXL ökar resultatet mer än väntat

Norska sportkedjan XXL redovisar en omsättning som var lägre än väntat under tredje kvartalet. Däremot var ebitda-resultatet klart högre än väntat.
Omsättningen steg 14,2% till 2 823 miljoner norska kronor (2 473). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 2 960.

Den jämförbara tillväxten låg på 10%, drivet av Norge som ökade 16%.

Ebitda-resultat blev 413 miljoner norska kronor (271), väntat 370,3, med en ebitda-marginal på 14,6% (11,0).

Rörelseresultatet blev 214 miljoner norska kronor (94). Rörelsemarginalen var 7,6% (3,8).

Resultatet före skatt var 188 miljoner norska kronor (42).

Resultatet efter skatt blev 159 miljoner norska kronor (33).

Resultat per aktie hamnade på 0,63 norska kronor (0,24).

I linje med den befintliga tillväxtstrategin ska XXL fortsätta att investera i nya butiker, e-handelsplattformen, befintliga butiker, infrastruktur och IT, skriver bolaget. Capex för 2020 bedöms bli runt 150-180 miljoner norska kronor.

Framåt förväntar sig XXL att öppna 3-5 nya butiker per år, med fokus på Österrike och några i Sverige. Samtidigt kommer flera befintliga butiker minskas ned i storlek.

XXL, MNOK Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 823 2 960 -4,6% 2 473 14,2%
EBITDA 413 370,3 11,5% 271 52,4%
EBITDA-marginal 14,6% 12,5% 11,0%
Rörelseresultat 214 94 127,7%
Rörelsemarginal 7,6% 3,8%
Resultat före skatt 188 42 347,6%
Nettoresultat 159 33 381,8%
Resultat per aktie, NOK 0,63 0,24 162,5%

Konsensusdata från Bloomberg