Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI stärker arbetet mot penningtvätt

2019-11-15 10:35
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Finansinspektionen, FI, kommer under nästa år ytterligare skärpa arbetet mot penningtvätt.

Det skriver FI i en rapport till regeringen på fredagen.

FI konstaterar att penningtvätt och finansiering av terrorism är globala problem som innebär svåra

utmaningar för samhället, och det senaste decenniet har dessa frågor fått allt högre prioritet.

Under 2019 har FI stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

Jämfört med 2018 planerar FI att tredubbla sin förmåga inom arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism fram till slutet av 2020. FI kommer också att fortsätta att stärka det internationella samarbetet, framför allt i Norden och Baltikum.

I pågående penningtvättsundersökningar har FI satt in betydande resurser från olika delar av verksamheten, och genom främst extern rekrytering har antalet resurser till penningtvättstillsynen ökat.

För att ytterligare stärka organisationen har FI integrerat penningtvättstillsynen med tillsynen av andra icke-finansiella risker. Detta bidrar till att bredda avdelningens kompetens och resursförsörjning.

Samtidigt ger det myndigheten en bättre samlad förståelse för företagens icke-finansiella risker och riskhantering, och deras koppling till företagens interna styrning och kontroll.

Men förutom ökade tillsynsresurser krävs också förbättrade arbetsmetoder. Genom att vidareutveckla FI:s riskklassificeringsmetod vill de förbättra myndighetens förmåga att identifiera, klassificera och kontrollera penningtvättsrisker på både sektor- och företagsnivå.

"Vi vill också öka FI:s närvaro genom att fler företag träffas av en tillsynsaktivitet, exempelvis genom att göra fler avgränsade undersökningar på samma tema. Därmed kan FI också sammanställa och dela bedömningar och förväntningar kopplade till undersökningstemat i offentliga tillsynsrapporter", skriver FI.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom