Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Göran Persson-bolag tar plats på First North

2015-06-10 08:57
Före detta statsminister Göran Persson. Foto: Jörgen Appelgren

Göteborgsbaserade investmentbolaget Pegroco Invest gör en riktad emission av preferensaktier. I klubban håller ingen mindre än forna statsministern Göran Persson.

Emissionen omfattar totalt 1,6 miljoner nya preferensaktier och företagets kassa kommer i och med emissionen att förstärka sin kassa med 160 miljoner kronor.

Teckningskursen var 100 kronor och utdelningen blir 9,5 kronor per aktie och år. Det ger en årlig avkastning på 9,5 procent.

Preferensaktierna kommer framöver att listas på First North.

”Pegroco är inne i en expansiv fas och investeringsmöjligheterna med potentiell avkastning över Pegrocos avkastningsmål är goda. Vi har under vintern/våren 2014/2015 identifierat ett antal intressanta investeringsmöjligheter där förutsättningarna för att uppnå en god avkastning bedöms som stora”, uppger vd Thomas Brue i en kommentar.

I och med noteringen kommer alltså Göran Persson vara ordförande för ett börsnoterat bolag.

”Tillgången på intressanta investeringsobjekt inom segmentet små- och medelstora företag är god och stadigt ökande. Genom förtroende och en beprövad process med kapital, struktur och internationalisering finns goda möjligheter för Pegroco Invest att göra fler investeringar med god avkastning för aktieägarna”, säger Göran Persson.

Bland Pegrocos investeringar märks Diakrit, Flexenclosure, Stockholms Spårvägar, Alelion, Priority Aero Maintenance, Hagabadet och Finwire.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom