Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Höjd beskattning på ISK och kapitalförsäkring

2015-03-27 12:40
Finansminister Magdalena Andersson (tv) och vice finansminister Per Bolund presenterar förändringar på skatteområdet som kommer att föreslås i vårbudgeten, under en pressträff på Rosenbad på fredagen. Foto: Henrik Montgomery / TT

Regeringen föreslår höjd beskattning på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring.

Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2 miljarder kronor 2016. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

"Beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring bygger på en schablonavkastning som motsvarar statslåneräntan. Avkastningen på de typer av tillgångar som kan förvaras på kontona överstiger dock statslåneräntan vilket medför att sparandet är skattemässigt gynnat i förhållande till konventionell kapitalbeskattning. Under de senaste åren har kraftigt fallande statslåneräntor gjort sparformerna ännu mer gynnade. För att den schablonmässigt beräknade avkastningen bättre ska spegla den faktiska avkastningen föreslås att schablonavkastningen beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. För att skatten inte ska bli för låg vid en mycket låg statslåneränta ska schablonavkastningen dock beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget", skriver regeringen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom