Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Köp billigt tobaksbolag

2019-04-24 18:07
Foto: Helena Landstedt/TT

ANALYS Danska tobaksbolaget STG har fallit på börsen trots stigande vinstprognoser. Affärsvärlden ser en för lågt värderad aktie.

KÖP Fjolåret blev tufft för tobakssektorn. MSCI:s globala tobaksindex backade med hela 38 procent, det första året med negativ avkastning för sektorn sedan 2008 års minus 29 procent.

Danska STG, som hämtar 70 procent av intäkterna från cigarrer och resten från pip- och rulltobak samt tillbehör, var ingen undantag och aktien värderas nu väldigt försiktigt. Bolaget möter vikande volymer inom flera segment med prishöjningar och besparingsprogram.

Ledningens prognos för 2019 innefattar organisk ebitda-tillväxt om minst 5 procent och ett fritt kassaflöde före förvärv om minst 750 miljoner danska kronor. På Affärsvärldens prognoser handlas aktien till p/e-tal om 11 respektive 10 för 2019 och 2020.

Investerare som sent i konjunkturcykeln jagar billig, ocyklisk tillväxt tar position i STG. Nuvarande kurs underskattar bolagets förmåga att driva vinst-, kassaflödes- och utdelningstillväxt.

Detta är en kortversion av Fortsatt glöd i cigarren. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom