Cykliskt bolag lämnar portföljen

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen fortsätter att utvecklas stabilt. Nu avyttras ett cykliskt innehav med 33 procents avkastning på tio månader.

Sedan förra uppdateringen i början av augusti har det totalt sett varit marginella förändringar, såväl vad gäller Avkastningsportföljens som börsens utveckling. Försprånget mot index uppgår nu till drygt 35 procentenheter. Nedan syns utvecklingen för portföljen sedan start, jämfört med index.

 

På rapportfronten har det varit desto mer intensivt med inte mindre än fem halvårsrapporter från portföljbolagen under augusti.

I mitten av augusti mottogs finländska vin- och spritbolaget Altias rapport med en gäspning. Bolaget har det fortsatt tungt i framförallt Finland, där försäljningen fortsätter att backa hos det statliga monopolet. Mer positivt var att den finländska kornskörden väntas bli bättre i år än i fjol, vilket lär minska den påtagliga råvarupressen på lönsamheten. Effekterna av det dröjer dock till fjärde kvartalet. På en aktiemarknad där investerarna blir alltmer oroliga över konjunkturen borde Altias lågt värderade och ocykliska kassaflöden locka fler.

En vecka senare rusade Mekonomen på halvårsrapporten. Uppgången var i mångt och mycket ett resultat av att förväntningarna skruvats ned inför rapporten. Mekonomens aktie handlas alltjämt en bit under de årshögstanivåer som nåddes efter den starka inledningen på året. När nu verksamheten förefaller ha stabiliserats finns det en rejäl uppsida i aktien bara från en normalisering av värderingen.

Rapportperioden rundades av med en trio rapporter den 29 augusti från Allgon, Moberg Pharma och STG.

STG:s andra kvartal var i mångt och mycket en fortsättning på det första kvartalet. Det danska tobaksbolaget har en försäljningsmässig motvind (-0,9 procents organisk tillväxt) som dock hanteras väl, vilket 5,5 procents organisk ebitda-tillväxt illustrerar. Bolaget upprepade dessutom helårsprognosen. Caset påminner lite grand om Mekonomen. Ett ratat bolag med ocykliska kassaflöden och en svag organisk tillväxt har värderats ner så mycket att det behövs väldigt lite för att aktien ska lyfta.

I Moberg Pharma är det fortsatt en väntan på den stora extrautdelningen, som väntas i november, samt fas 3-resultaten från den amerikanska studien, som väntas i december.

Slutligen fick största innehavet Allgons rapport initialt ett svalt mottagande, men aktien har repat sig något därefter. Den organiska tillväxten för kärnverksamheten inom industriell radiostyrning gick från 19 procent under första kvartalet till 11 procent under andra kvartalet. Investerarna är nog lite oroliga över att Allgon har en cyklisk komponent samtidigt som skuldsättningen är relativt hög. Mot det ska ställas en värdering kring 10 gånger rörelseresultatet på en firma med tvåsiffrig organisk tillväxt och goda långsiktiga tillväxtutsikter.

Förvärvade Tele Radios historik är också solid med negativ omsättningstillväxt bara under ett år sedan 2000. Det var finanskrisåret 2009 som omsättningen backade med 18 procent, annars har konjunktursvackor bara sänkt tillväxttakten i firman. Även om omvärderingen av Allgon inte gått fullt så snabbt som väntat så väljer Avkastningsportföljen att ha tålamod.

En exit blir det däremot i underleverantören AQ Group. Det är ett fint bolag som efter en svacka är på rätt väg och inte värderas särskilt högt. De allt svagare konjunktursignalerna är emellertid en risk värd att ta på allvar. För att minska risken i portföljen säljs innehavet i AQ Group till tisdagens stängningskurs på 188,60 kronor, vilket innebär att en vinst på 33,3 procent på cirka tio månader säkras, inklusive den utdelning som tidigare adderats till kassan. Förhoppningsvis kan aktien plockas upp billigare framöver, men det är långtifrån säkert.

Nedan läget i portföljen vid onsdagens stängning, efter AQ-avyttringen:

avkport_close_3sept2019.PNG 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Uppföljning

Här ser du hur alla våra aktieråd har gått.

Analysarkiv

Portföljer

Uppsidan

Pref-guiden