Köper två nya aktier

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen utnyttjar konjunkturoron till att köpa en duo där för mycket pessimism prisats in.

Efter april månads fantastiska +14,2 procent har Avkastningsportföljen likt börsen har varit en relativt stillsam historia de senaste månaderna. Det gäller även hittills i oktober. Den stökiga starten på oktober, med börsen ner 3,0 procent, har portföljen hanterat väl med en uppgång på 0,3 procent.

Danska tobaksbolaget STG slog till med ett större förvärv häromveckan. Förvärvsobjektet Royal Agio Cigars är ett holländskt bolag med en stark position inom cigarrer i Europa. 2018 omsatte Royal Agio 133 miljoner euro med ett ebitda-resultat på 18 miljoner.

På skuldfri bas värderas Royal Agio till 210 miljoner euro, vilket motsvarar nära 12 gånger fjolårets ebitda-resultat. Det kan jämföras med STG:s multipel på cirka 8 gånger fjolårets ebitda-resultat. Spontant ser det ut som ett relativt högt pris, vilket sannolikt förklarar den ljumma reaktionen på börsen.

Mot det ska ställas att Royal Agio har väsentligt sämre lönsamhet än STG (knappt 14 vs. cirka 20 procents ebitda-marginal). Rimligen finns en hel del synergier inom bland annat inköp och centrala kostnader. Lägg därtill att en mer välkonsoliderad marknad ger mindre konkurrenstryck och bättre pricing power – ett av tobaksbranschens adelsmärken. Lyckas STG lyfta Royal Agio till STG:s lönsamhetsnivå så faller förvärvsmultipeln till STG:s värderingsnivå kring 8 gånger ebitda-resultatet.

STG:s ledning räknar med att affären påverkar vinsten per aktie positivt från två år efter förvärvstidpunkten.

Forskningsbolaget Moberg Pharma överraskade positivt med att höja höstens stora inlösenbelopp till 46,50 kronor per aktie, från tidigare uppskattade 43–45 kronor. Inlösenlikviden väntas komma aktieägarna till del i slutet av november. Dessutom har bolaget tecknat ett nytt licensavtal för MOB-015 (mot nagelsvamp), denna gång i Japan.

Efter kursuppgången väljer Avkastningsportföljen att avyttra en tredjedel av innehavet i Moberg Pharma. 1 000 aktier säljs till fredagens stängningskurs 77,80 kronor. Även om vi fortsatt är optimistiska kring MOB-015:s fas 3-studie är cirka 4 procents portföljvikt, vilket blir fallet efter höstens stora utdelning, mer rimligt för en aktie med så hög risknivå.

Avyttringen ökar kassan till cirka 12 procent. Vad göra med den?

Tecknen på sämre konjunktur blir alltfler, såväl på hemmaplan som i stora ekonomier som USA och Tyskland. Ur det perspektivet framstår cykliska aktier som riskabla. Samtidigt har en hel del konjunkturokänsliga bolag, såsom Ica och Essity, redan utvecklats så starkt att det kan diskuteras hur bra skydd de aktierna ger i ett läge med försämrad riskaptit. Avkastningsportföljen försöker att finna en gyllene medelväg i ett par cykliska bolag vars kursfall innebär (1) en underskattning av bolagens förmåga att möta sämre tider samt (2) en underskattning bolagens förmåga att öka vinsten över tid.

Avkastningsportföljen tar position i två cykliska bolag som köprekommenderats senaste året: polymerkoncernen Trelleborg med köprekommendation i nr 23/2019 samt hissbolaget Alimak med köpråd i nr 39/2019. På Factsets konsensusprognoser för nästa år handlas bolagen till p/e 10,3 respektive 13,3 eller ev/ebit 10,5 respektive 12,0. Portföljen köper 700 Trelleborg till fredagens stängningskurs på 131,40 kronor samt 700 Alimak till fredagens stängningskurs på 130 kronor.

Nedan läget i portföljen efter transaktionerna:

avkport_4okt_19_close.PNG OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.