Portföljen säkrar flera vinster

PORTFÖLJUPPDATERING Avkastningsportföljen kan snart lägga en riktigt solid rapportperiod bakom sig. Nu genomförs flera avyttringar.

Efter en urstark oktobermånad (+11,2 procent) har Avkastningsportföljen seglat vidare i stark medvind även i november. Starka rapporter har lyft portföljen med 5,6 procent, att jämföra med börsens +2,3 procent. Sedan årsskiftet summerar portföljens avkastning till +50 procent och sedan start, 15 december 2017, till +74 procent. Nedan kommenteras i korthet de rapporter som presenterats samtidigt som det genomförs flera affärer.

Största innehavet Allgons rapport var solid, vilket resulterat i en fortsatt uppvärdering av aktien. Givet de dystra konjunkturutsikterna var det imponerande att kärnverksamheten inom industriell radiostyrning växte med 20 procent organiskt under kvartalet, upp från knappt 11 procents tillväxttakt under andra kvartalet.

Justerat för minoritetsintresse och tilläggsköpeskillning handlas aktien kring 10–11 gånger ett troligt ebita-resultat 2020. Det är ingen farlig multipel på ett snabbväxande teknikbolag med god medvind. I ett bra börsklimat kan aktien säkert fortsätta värderas upp mot 15-kronorsnivån på ett års sikt. Mot det ska ställas att vikten i portföljen ökat till över 18 procent, vilket känns väl tilltaget. En tredjedel av innehavet, 10 000 aktier, avyttras till torsdagens stängningskurs 10,50 kronor.

Moberg Pharma-aktien handlas numera exklusive inlösen. Avkastningsportföljen har därför även 2 000 inlösenaktier som den 26 november kommer att ge 46,50 kronor styck, eller totalt 93 000 kr. Den återstående verksamheten, totalt dominerad av fas 3-projektet mot nagelsvamp (MOB-015) värderas nu till cirka 42 kronor per aktie – upp från implicita 26 kronor när aktien senast köprekommenderades i tidningen i nr 8/2019.

Givet flera tecknade licensavtal, goda chanser för bra fas 3-resultat samt en fortsatt relativt låg värdering relativt potentialen väljer Avkastningsportföljen att syna fas 3-studien. Den höga risknivån gör dock att portföljen säljer 500 aktier till torsdagens stängningskurs på 41,95 kronor, vilket tar ner portföljvikten till cirka 3 procent. Fas 3-resultatet väntas i december. De första aktierna i Moberg Pharma köpte Avkastningsportföljen i mitten av maj i fjol på 31,70 kr. Räknat på nuvarande kurs inklusive inlösenaktierna ger det en avkastning på 179 procent på cirka 1,5 år.

Mekonomens delårsrapport fick ett märkligt mottagande. Den krisvärderade aktien föll nära 5 procent på en solid rapport som visade på fortsatt stabilisering med 2 procents organisk tillväxt. Möjligen var det blankande hedgefonder som hamnat snett som körde den klassiska strategin: when in trouble, double.

Efter att rapporten sjunkit in under helgen så tog aktien rejäl fart och nu handlas aktien cirka 3 procent högre än innan rapporten. Addera det till rapportdagsreaktioner på +12 procent på första kvartalet och +17 procent på andra kvartalet och Mekonomen har nu tre fina rapporter i ryggen. Men aktien är ändå oförändrad i år på grund av det svaga fjärde kvartalet som sänkte aktien i början av året. Avkastningsportföljen ser fortsatt stor uppvärderingspotential och aktien känns given att behålla.

Recipharm var en annan rapportvinnare, upp nära 7 procent på rapportdagen. Stack ut gjorde inte minst den goda organiska tillväxten vid 11 procent. Goda kassaflöden gör samtidigt att vd Thomas Eldered ser möjligheter till nya förvärv. Utvecklingen är därmed helt i linje med vår tes vid investeringen i februari.

“Efter en tung investeringsfas går bolaget in i en skördeperiod där lönsamhet och kassaflöden bör stärkas samtidigt som bolaget uppvisar god organisk tillväxt. Det talar för att ledningens målsättning är inom räckhåll, och mot den bakgrunden är det svårt att se att börsen inte ska värdera upp det ocykliska tillväxtbolaget”, hette det i februari.

Bolaget håller kapitalmarknadsdag den 18 november och Avkastningsportföljen bedömer att det är för tidigt att släppa aktien.

Finländska alkoholhandlaren och spritproducenten Altias rapport var småljummen, men nyckeln i vårt case ser ändå ut att hålla. “Efter en normal skörd har kornpriset nått en normal nivå under tredje kvartalet”, kommenterade vd Pekka Tennilä i delårsrapporten. Det är således upplagt god resultatmässig medvind under de kommande kvartalen drivet av fallande råvarurpriser. Givet den låga värderingen kring p/e 12 på 2020-prognoserna finns fortsatt uppvärderingspotential.

Industribolaget Trelleborg har värderats upp snabbare än vi hade kunnat drömma om. På bara en dryg månad summerar avkastningen till goda 23,7 procent. Normalt är portföljens placeringshorisont inte så här kortsiktig, men i likvida storbolag kan portföljen välja att agera snabbare. På de här nivåerna är Trelleborgs värdering inte direkt ansträngd vid ev/ebit kring 12 och p/e 13 på konsensusprognoserna för 2020, men med fortsatt osäkra konjunkturutsikter är risk/reward helt enkelt inte lika attraktivt. Portföljen väljer att säkra en snabb vinst.

Danska tobaksbolaget STG:s rapport fick ett dåligt mottagande (-6 procent), trots upprepad vinstprognos och höjd prognos för det fria kassaflödet. Marknaden valde att ta fasta på en försvagad organisk tillväxt under kvartalet. Vid -4,5 procent var den organiska tillväxten klart sämre än under första (-1,6 procent) och andra kvartalet (-0,9 procent). Vi är också oroade över den svaga organiska tillväxten, men ett kvartal är ett kvartal. Aktien får fortsatt förtroende, men tillhör dem som hänger löst.

Avyttringarna ökar kassaandelen till nära 28 procent, vilket inklusive inlösenrätterna i Moberg Pharma ökar till 33 procent. Tanken är att snart sätta kassan i arbete via nya investeringar. Nedan läget i portföljen efter transaktionerna:

avkport_14nov_19.PNG OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här