Sammanbiten oro på Fingerprint-stämman

2017-04-21 07:57 Johan Eklund
Foto: Fingerprint

"Det har varit ett extremt turbulent år både för bolaget, för styrelsen och för er aktieägare", inledde styrelseordföranden Jan Wäreby sitt anförande vid Fingerprint Cards årsstämma på Gothia Towers i Göteborg på torsdagseftermiddagen.

Efter ett kurstapp på 69 procent bara det senaste året till en kurs på 35,40 kronor var stämningen i ägarleden försiktig. Inte konstigt då det inte förflutit mer än en månad sedan bolagets senaste vinstvarning, och inställda utdelningsförslag.

Gemenskapen mellan stämmans många deltagare var fortsatt tydlig men när dessa ägare nu tog ton under den formella stämmodelen blandades de många hyllningarna, respektfulla artighetsfraserna, samt applåderna till bolagsledningen och Fingerprints teknikframgångar med frågor som andades, om inte tvivel och misstänksamhet, så i alla fall en ökad osäkerhet kring framtiden.

Flera ägare uttryckte förhoppningar kring att Fingerprint ska anstränga sig mer för att få in institutionella ägare i ägarleden och menade att bolagets hårt kritiserade informationsgivning måste förbättras ytterligare framöver.

Såväl styrelseordföranden Jan Wäreby som vd:n Christian Fredrikson fick upprepade gånger redogöra för Fingerprints arbete med att förbättra just informationsgivningen gentemot aktiemarknaden, där inte minst instiftandet av koncernens informationsavdelning sedan förra stämman är en viktig pusselbit.

- Jag som vd är ansvarig för att vi äger kommunikationen. Jag köper det helt och fullt. Vi har förbättrat oss och ska fortsätta förbättra oss, svarade Fredrikson när ett av de påstådda historiska informationsläckagen i bolaget togs upp.

Aktiespararnas Gunnar Ek, en av stämmans två justeringsmän, uttryckte i starka ordalag att enskilda storägare ska avhålla sig från att fortsätta uttala sig för Fingerprints räkning - en kommunikation som enligt Ek istället bör gå via den nämnda informationsavdelningen, ledningen och styrelsen.

Ek passade även på att önska blankare i Fingerprint, det vill säga de som lånat in och sålt aktier i förhoppning om att tjäna pengar på en nedgång, smärtsamma förluster framöver.

Läget var alltså ett annat än vid fjolårets stämma. Aktiekursen hade då haft en flerårig raketresa och hunnit rekylera till runt 100 kronorsnivån.

När det gäller teknikbolagets egentliga verksamhet beskrev styrelseordföranden Jan Wäreby hur styrelsen och ledningen under den senaste 12-månadersperioden fokuserat på att ta Fingerprint från att i dag vara en ”one legged pony”, stödd av stora framgångar inom fingeravtrycksläsning för smartphones, till att nå framgångar på det bredare biometriområdet.

Wäreby nämnde även bolagets allt mer aktiva förvärvsambitioner där inte minst iris-området är ett komplement som Fingerprints kunder efterfrågar. Tidigare i år köpte Fingerprint amerikanska Delta ID, en ledande leverantör av teknologi för irisigenkänning, för runt en miljard kronor.

Vd Christian Fredrikson fyllde senare i med hur Fingerprint jobbat vidare med tekniklösningar inom ultraljud och optik, men att bolaget inte vill prata mer än nödvändigt om utvecklingen på de teknikområdena av den enkla anledningen att patent måsta få komma på plats först.

Fingerprints ambitioner bortom smartphoneområdet demonstrerades pedagogiskt redan i lobbyn till mässan. Bolagets fungerande prototyp på ett kontaktlöst och batterilöst betalkort med fingeravtryckssensor tilldrog sig intresse.

Vd Christian Fredrikson talade under sitt stämmoanförande om ”tiotalet” pågående partnerdiskussioner bara inom området smarta kort.

– Jag hatar pinkoder och passwords och det där kommer bara att öka om vi inte får in biometri, sade Fredrikson.

Allteftersom stämman pågick, och blev utdragen, hann torsdagens kursåteråterhämtning utraderas fram till stängningen. När börsen stängde var stämman ungefär halvvägs igenom de formella punkterna.

Stämmans ordförande Axel Calissendorff var tillåtande för de många frågor, repliker och påpekanden som olika aktieägare samt Aktiespararnas Gunnar Ek ville inkomma med.

Utan problem klubbade stämman igenom bland annat ansvarsfrihet för vd och styrelse, den nya styrelsesammansättningen, med Alexander Kotsinas, Ann-Sofie Nordh och Dimitrij Titov som nya ledamöter, samt ledningens nya incitamentsprogram. Stämman utsåg Joakim Thilstedt till ny huvudansvarig revisor. Thilstedt tillhör KPMG, samma byrå som företrädaren Johan Kratz.

Johan Eklund

Premiumnyheter

Aktuellt inom