Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SBB lägger bud på Hemfosa

2019-11-15 07:17
SBB:s vd Ilija Batljan. Foto: SBB

Fastighetsbolaget SBB:s bud på Hemfosa, som består av en kombination av kontanter och egna aktier, är värt motsvarande 126:15 kronor per stamaktie, lika med en premie på 22,7 procent jämfört med torsdagens stängningskurs, och 194:63 kronor per preferensaktie, en premie på 1,1 procent.

"Med denna transaktion skapar vi Nordens största bolag för social infrastruktur. Det sammanslagna bolaget skulle ha en attraktiv och stabil fastighetsportfölj kännetecknad av exponering mot nordiska välfärdsstater med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader och en diversifierad bas av hyresgäster", säger SBB:s vd Ilija Batljan i ett uttalande.

Stamaktieägare i Hemfosa som äger 50 eller färre stamaktier, och preferensaktieägare i Hemfosa som äger 25 eller färre preferensaktier, kan välja att få sin ersättning helt kontant.

Styrelsen för Hemfosa rekommenderar enhälligt att aktieägarna accepterar budet.

Budet är totalt värt 23.521 miljoner kronor där stamaktiedelen är värd cirka 21.380 miljoner kronor.

SBB avser ta in 1,5 miljarder kronor i företrädesemission för att finansiera förvärvet, framgår vidare. Företrädesemissionen görs till en teckningskurs om 23:00 kronor per stamaktie av serie B i SBB, vilket skulle innebära en rabatt om 3,6 procent jämfört med stängningskursen på Stockholmsbörsen från torsdagen.

SBB är ett nordiskt fastighetsbolag inom social infrastruktur med fokus på samhällsfastigheter i Norden och svenska reglerade hyresrätter. Likt Hemfosa har SBB byggt en portfölj av samhällsfastigheter men med tillägg av svenska reglerade hyresrätter, med ett fastighetsvärde på 30,8 miljarder kronor per den 30 september 2019.

"Vi har som mål att SBB ska ha en BBB+ rating inom 12 månader och vi tror att den sammanslagna koncernen över tid kommer att kunna erhålla en förbättrad kreditrating, vilket har potential att väsentligt minska finansieringskostnaden", fortsätter Ilija Batljan.

Jens Engwall, Hemfosas grundare, storägare och tidigare vd, kommenterar:

"Tillsammans bildas nu Nordens största aktör inom samhällsfastigheter och jag ser fram mot att fortsätta som aktieägare i det sammanslagna bolaget."

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom