Transcom lämnar Colombia

2016-01-18 15:04 Affärsvärlden SIX

Kundtjänstbolaget Transcom kommer att stänga sin förlustbringande enhet i Colombia och "utvärdera alternativ" för den återstående latinamerikanska verksamheten i Chile och Peru. En omstruktureringskostnad om 2,2 miljoner euro väntas i fjärde kvartalet 2015, varav 1,4 miljoner euro är icke-kassaflödespåverkande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt har Transcom genererat drygt 15 miljoner euro i förluster i Latinamerika, varav 4,2 miljoner i Colombia. Att stoppa dessa förluster är en "mycket viktig prioritering" för bolaget i år.

Förlusterna i Colombia uppgick till 1,6 miljoner euro på rörelseresultatnivå (ebit) under de första nio månaderna 2015. Motsvarande förluster var 0,8 miljoner i såväl Chile som Peru.

Vidare kommer Transcoms region- och ledningsstruktur kommer att förändras. Här uppskattas en omstruktureringskostnad om 2,7 miljoner euro i första kvartalet 2016 och förväntade årliga direkta kostnadsbesparingar om 2,9 miljoner euro, plus ytterligare förväntade effektivitetsvinster "under kommande år".

Följande förändringar genomförs avseende Transcoms regionstruktur:

* Den nya regionen "Kontinentaleuropa" förenar Transcoms verksamhet i Spanien och Portugal med den tidigare regionen Central- & Sydeuropa (förutom Storbritannien). Roberto Boggio blir chef för den nya regionen. Isabel Sánchez-Lozano, chef för den tidigare regionen Iberia & Latinamerika, får lämna Transcom.

* Den nya regionen "Engelskspråkiga marknader och APAC" integrerar verksamheten i Storbritannien med Nordamerika och Asien/Stillahavsområdet. Siva Subramaniam har utnämnts till chef för denna nya region.

* Region Nordeuropa förblir oförändrad och leds av Christian Hultén.

* Transcoms tillgångar i Chile och Peru, som genomgår en strategisk översyn, kommer att "skötas separat" och rapportera till vd Johan Eriksson.

Med början i delårsrapporten för det första kvartalet 2016 kommer Transcoms segmentrapportering att reflektera denna nya organisation. Proformasiffror enligt den nya strukturen offentliggörs innan publiceringen av delårsrapporten.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom