Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här är bostadsmarknaden som går mot strömmen

2017-11-21 15:24

Medan utbudet av bostadsrätter stiger går trenden vad gäller fritidshusen i motsatt riktning. "Utvecklingen går verkligen på tvärsen", säger Hemnets talesperson Staffan Tell.

På tre år har det hänt mycket på marknaden för fritidshus. I juli i år hade utbudet av fritidshus halverats i jämförelse med utbudstoppen i juli 2014.

– Det går på tvärs med utbudet i övrigt, säger Staffan Tell, pressansvarig på mäklarsajten Hemnet.

Han drar paralleller till bostadsmarknaden i storstadsområden.

– Utbudsminskningen är egentligen raka motsatsen mot den utveckling vi ser för bostadsrätter.

En anledning till det minskade utbudet kan helt enkelt vara bokföringsmässig. 2015 ändrade Skatteverket typkoden för fritidshus så att alla småhus, oavsett om det är permanentboende eller fritidshus, klassificeras som småhus. Detta har gjort att mäklare i högre utsträckning annonserar fritidshus som villor.

– Men det är ändå än tydlig nedåtgående trend i utbudet av fritidshus, säger Staffan Tell och pekar på att utbudet även gått ner efter den ändrade typkoden.

Försäljningen av sommarstugorna är ännu inte i gång. Vanligtvis vaknar marknaden till liv framåt vårkanten.

– Det blir intressant att se om fritidshusmarknaden kommer ha en annan utveckling än bostadsrättsmarknaden.

Staffan Tell berättar att intresset för fritidshus har ökat de senaste åren. En bidragande orsak kan ha varit att utvecklade hyrtjänster som Airbnb har gjort att husägarna hyr ut i större grad.

– Om man skaffar ett fritidshus och hyr ut det under några veckor kan man få in en hyresintäkt som gör att det blir relativt kostnadsneutralt, säger han.

Det återstår att se hur fritidshusens popularitet har påverkats av den mättade bostadsrättsmarknaden i storstadsområdena. Hittills verkar marknaden för fritidshus vara ganska oberörd av marknadsförändringarna.

– Den senaste kollen vi gjorde på bostadsrätter låg utbudet 50 procent högre än förra året. För fritidshusen ligger det under vad det gjorde förra året. Det går verkligen på tvärsen.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom