Trendbrott: Bopriserna sjunker

Bopriserna i Sverige har länge ökat, men i juni vände det och bopriserna har nu sjunkit. Minskningen är dock säsongsmässig - "Vanligt i juni".

Prisindexet för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, sjönk med 0,5% sedan i maj. Det skriver Valueguard i sin senaste prisrapport.

Sveriges stora städer skiljde sig något åt: I Stockholm gick index ned med 0,2 % för bostadsrätter och med 1,3 % för villor. I Göteborg var bostadsrättsindex stillastående och villaindex gick ned med 0,1 %. I Malmö gick index ned med 0,1 % för bostadsrätter och var stillastående för villor.

Nationellt är bostadsrättsindex stillastående medan villaindex sjunker med 0,8 %.

Valueguard betonar dock i sin rapport att det är vanligt att bostadspriser sjunker i juni. Med justering för säsongseffekter ökar istället HOXSWE med 0,5 %, uppger Valueguard.

De har även undersökt bostadspriserna i Stockholm och Göteborg under första halvan av juli. Där sjunker priserna med 1,2% och 1,3% i Stockholm respektive Göteborg.