Om erbjudandet

Erbjudande 414 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 920 Mkr
Teckningskurs 46 SEK
Sista teckningsdag 2021-05-24
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 230 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 13 Mkr (3.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carneige
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Törngren Magnell & Partners, Alfery Hrdina Advokáti, Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Arla Plast
VD Henrik Håkansson
Styrelseordförande Kenneth Synnersten
Omsättning 899 Mkr
Antal anställda 266
Börsvärde efter notering 920 Mkr
Nyckelpersoners ägande 7.15 miljoner aktier (35.8%)
Antal aktier efter notering 20 miljoner
Hemsida www.arlaplastgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Synnersten Invest 414 Mkr 45%
Nortal Investment 92 Mkr 10%
Svolder 92 Mkr 10%
RoosGruppen 46 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Synnersten Invest 414 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Nortal Investment 92 Mkr 22.2%
Svolder 92 Mkr 22.2%
RoosGruppen 46 Mkr 11.1%
Totalt åtagande: 230 Mkr 55.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.