Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 47%
Börsvärde efter notering 1341 Mkr
Teckningskurs 29 SEK (27 - 31)
Sista teckningsdag 2017-06-19
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 236 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 39 Mkr (7.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, ABG Sundal Collier
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Setterwalls, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bonesupport
VD Richard Davies
Styrelseordförande Håkan Björklund
Omsättning 114 Mkr
Antal anställda 58
Börsvärde efter notering 1341 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 46.25 miljoner
Hemsida www.bonesupport.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Healthcap 191.5 Mkr 14.3%
Industrifonden 138.9 Mkr 10.4%
Lundbeck 138.9 Mkr 10.4%
AP3 117.4 Mkr 8.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 130 Mkr 26%
Healthcap 14.8 Mkr 3%
AP3 40 Mkr 8%
Industrifonden 15 Mkr 3%
Med flera
Totalt åtagande: 236 Mkr 47.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.