Om erbjudandet

Erbjudande 12389 Mkr (45% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 61944 Mkr
Teckningskurs 65 SEK (62 - 68)
Sista teckningsdag 2019-09-20
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 364 Mkr (2.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare J.P Morgan, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nordea, UBS, ABG Sundal Collier, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag EQT AB
VD Christian Sinding
Styrelseordförande Conni Jonsson
Omsättning 5454 Mkr
Antal anställda 650
Börsvärde efter notering 61944 Mkr
Nyckelpersoners ägande 564.62 miljoner aktier (59.3%)
Antal aktier efter notering 952.98 miljoner
Hemsida www.eqtgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Investor 11328.7 Mkr 18.3%
Conni Jonsson 3401 Mkr 5.5%
Thomas von Koch 2499 Mkr 4%
Lennart Blecher 2109.2 Mkr 3.4%
Christian Sinding 2030.7 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Partnergruppen 5164 Mkr 41.7%
Investor m.fl. 1593.5 Mkr 12.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.