Om erbjudandet

Erbjudande 1200 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 69%
Börsvärde efter notering 3780 Mkr
Teckningskurs 64.5 SEK (56 - 73)
Sista teckningsdag 2021-05-27
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 827 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 64 Mkr (5.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Hammarskiöld, White & Case, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Linc
VD Karl Tobieson
Styrelseordförande Bengt Julander
Omsättning -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 3780 Mkr
Nyckelpersoners ägande 40 miljoner aktier (68.3%)
Antal aktier efter notering 58.6 miljoner
Hemsida linc.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bengt Julander (privat och via Cronhamn Invest) 2580 Mkr 68.3%
Nordea Investment Management 164 Mkr 4.3%
Capital World Investors 158 Mkr 4.2%
Handelsbanken Fonder 150 Mkr 4%
Swedbank Robur 130 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Nordea Investment Management 164 Mkr 13.7%
Capital World Investors 158 Mkr 13.2%
Handelsbanken Fonder 150 Mkr 12.5%
Swedbank Robur 130 Mkr 10.8%
Enter Fonder 75 Mkr 6.3%
Med flera
Totalt åtagande: 827 Mkr 68.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.