Om erbjudandet

Erbjudande 32 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 92 Mkr
Teckningskurs 5.95 SEK
Sista teckningsdag 2022-02-03
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 24 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5.2 Mkr (16.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera Corporate Finance
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Nordic Issuing, Markets & Corporate Law, Shark Communication, Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lyckegård
VD Christian Bjärntoft
Styrelseordförande Anders Holm
Omsättning 35 Mkr
Antal anställda 23
Börsvärde efter notering 92 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.23 miljoner aktier (27.3%)
Antal aktier efter notering 15.52 miljoner
Hemsida lyckegard.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Askling (ledamot) via JLK Fastigheter 12 Mkr 13%
Hans Bergengren (ledamot) 11.5 Mkr 12.4%
Entreprenörinvest Sverige 10.5 Mkr 11.4%
Almi Invest 10 Mkr 10.8%
First Venture Sweden 8 Mkr 8.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
First Venture Sweden 8 Mkr 24.7%
Delcea Förvaltning 2.6 Mkr 8.1%
Magnus Wahlquist 2.1 Mkr 6.5%
Entreprenörinvest Sverige 1.6 Mkr 4.9%
Almi Invest 1.6 Mkr 4.9%
Med flera
Totalt åtagande: 23.9 Mkr 73.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.