Om erbjudandet

Erbjudande 151 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 74%
Börsvärde efter notering 488 Mkr
Teckningskurs 27.5 SEK
Sista teckningsdag 2019-05-17
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 112 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 12 Mkr (7.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank, SV Venture
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Setterwalls

Bolagsfakta vid notering

Bolag OssDsign
VD Anders Lundqvist
Styrelseordförande Simon Cartmell
Omsättning 13 Mkr
Antal anställda 30
Börsvärde efter notering 488 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.23 miljoner aktier (1.3%)
Antal aktier efter notering 17.73 miljoner
Hemsida www.ossdsign.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Karolinska Development 88.1 Mkr 18.1%
SEB Venture Capital 75.5 Mkr 15.5%
Fouriertransform 60 Mkr 12.3%
Lancelot Asset Management 15.1 Mkr 3.1%
Consensus Asset Management 15.1 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lancelot Asset Management 15.1 Mkr 10%
Consensus Asset Management 15.1 Mkr 10%
Handelsbanken Fonder 15.1 Mkr 10%
Alto Invest 10.3 Mkr 6.8%
Karolinska Development 5.5 Mkr 3.6%
Med flera
Totalt åtagande: 111.6 Mkr 73.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.