Om erbjudandet

Erbjudande 2464 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 57%
Börsvärde efter notering 8469 Mkr
Teckningskurs 75 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-15
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 1400 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 22 Mkr (0,9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordea, Mannheimer Swartling, Vinge

Bolagsfakta vid notering

Bolag RevolutionRace
VD Pernilla Nyrensten
Styrelseordförande Paul Fischbein
Omsättning 732 Mkr
Antal anställda 70
Börsvärde efter notering 8469 Mkr
Nyckelpersoners ägande 32,1 miljoner aktier (28,4%)
Antal aktier efter notering 112,92 miljoner
Hemsida corporate.revolutionrace.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Altor 3446,1 Mkr 40,7%
Pernilla och Niclas Nyrensten via Nyrensten Global Holding 2240,7 Mkr 26,5%
Capital Worlds Investors 350 Mkr 4,1%
Blackrock 275 Mkr 3,2%
Swedbank Robur 250 Mkr 3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Altor 1732,5 Mkr 70,3%
Pernilla och Niclas Nyrensten via Nyrensten Global Holding 632 Mkr 25,6%
Övriga 99,7 Mkr 4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Capital Worlds Investors 350 Mkr 14,2%
Blackrock 275 Mkr 11,2%
Swedbank Robur 250 Mkr 10,1%
Ophir Asset Management 175 Mkr 7,1%
Handelsbanken Fonder 175 Mkr 7,1%
Totalt åtagande: 1400 Mkr 56,8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.