Om erbjudandet

Erbjudande 579 Mkr (93% nyemission)
Säkrad andel (%) 31%
Börsvärde efter notering 2316 Mkr
Teckningskurs 59 SEK (54 - 64)
Sista teckningsdag 2017-04-04
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 180 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (6.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Hammarskiöld

Bolagsfakta vid notering

Bolag SSM Holding
VD Mattias Roos
Styrelseordförande Anders Janson
Omsättning 650 Mkr
Antal anställda 70
Börsvärde efter notering 2316 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 39.25 miljoner
Hemsida www.ssmlivinggroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Eurodevelopment Holding 1701.3 Mkr 73.5%
Länsförsäkringar 93.3 Mkr 4%
Malmegårds Fastighet 56 Mkr 2.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Eurodevelopment Holding 74.6 Mkr 12.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Länsförsäkringar 100 Mkr 17.3%
Malmegårds Fastighet 60 Mkr 10.4%
Grandholm Fastighet 20 Mkr 3.5%
Totalt åtagande: 180 Mkr 31.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.