Om erbjudandet

Erbjudande 2709 Mkr (37% nyemission)
Säkrad andel (%) 84%
Börsvärde efter notering 18722 Mkr
Teckningskurs 50 SEK (44 - 56)
Sista teckningsdag 2021-10-07
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 2265 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 75 Mkr (2.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Goldman Sachs, J.P Morgan, Citigroup
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare SEB, Numis, Baker McKenzie, Linklaters

Bolagsfakta vid notering

Bolag Truecaller
VD Alan Mamedi
Styrelseordförande Wiliam Bingham Gordon
Omsättning 746 Mkr
Antal anställda 266
Börsvärde efter notering 18722 Mkr
Nyckelpersoners ägande 57.93 miljoner aktier (15.5%)
Antal aktier efter notering 374.43 miljoner
Hemsida corporate.truecaller.com/about-us/this-is-truecaller
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sequoia Capital India 3607.1 Mkr 19.3%
KPCB Holdings 1612.1 Mkr 8.6%
Nami Zarringhalam 1375.8 Mkr 7.4%
Alan Mamedi 1375.8 Mkr 7.4%
Niklas Zennström via Atomico III 1124.6 Mkr 6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
EC-bolagen (bolag som äger aktier för incitamentsprogram) 1335 Mkr 49.3%
Alan Mamedi 76.3 Mkr 2.8%
Nami Zarringhalam 76.3 Mkr 2.8%
Sequoia Capital India 73.5 Mkr 2.7%
Niklas Zennström via Atomico III 31.1 Mkr 1.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Första AP-fonden 500 Mkr 18.5%
Handelsbanken Fonder 450 Mkr 16.6%
Malabar Investments 450 Mkr 16.6%
WF Asian Reconnaissance Fund 350 Mkr 12.9%
Coeli Asset Management 300 Mkr 11.1%
Med flera
Totalt åtagande: 2265 Mkr 83.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.