Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Teckningskurs 4.5 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-10-22
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 28 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.4 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold
Övriga rådgivare Gulliksson

Bolagsfakta vid notering

Bolag XP Chemistries
VD Erik Nelson
Styrelseordförande Armando Cordova
Omsättning -
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 105 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.75 miljoner aktier (41.6%)
Antal aktier efter notering 23.44 miljoner
Hemsida sv.xpchemistries.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Armando Cordova via bolag 27.3 Mkr 25.9%
Samon Afewerki privat och via bolag 15.2 Mkr 14.4%
Jula miljö ochenergi 11.5 Mkr 10.9%
Mangold FK 4.8 Mkr 4.5%
Organofuel Sweden 2.2 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 4.8 Mkr 13.6%
Jula miljö och energi (kundvarukedjan Jula) 2.9 Mkr 8.1%
Organofuel Sweden 2.2 Mkr 6.3%
Armando Cordova med bolag 0.8 Mkr 2.2%
Jonas Hafrén 0.4 Mkr 1.3%
Med flera
Totalt åtagande: 28.1 Mkr 80.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.