Curasight A/S tar in nytt kapital för att förbereda nästa steg i kliniska studier – ”Vi följer den kommunicerade planen”

Det danska medicinteknikbolaget Curasight kan ta in upp till 48.8 miljoner danska kronor före emissionskostnader genom de teckningsoptioner som emitterades i samband med bolagets IPO under 2020. Kapitalet ska användas till att genomföra en fas III-studie för bolagets diagnostiseringsverktyg uTRACE® samt fas I/II-studie på bolagets behandlingsmetod uTREAT®, som båda riktar sig mot den stora marknaden för cancervård.
Curasight 900x600

Curasight är ett danskt bolag som har utvecklar metoder för förbättrad diagnostik och behandling av olika former av cancer. Bolaget har tagit fram en molekyl som binder sig till receptorer på cancercellers yta. Med hjälp av molekylen kan man transportera ett radioaktivt spårämne som fäster sig i cancervävnaden och får denna att ”lysa upp” och synas bättre med PET/CT röntgenkameror.  Bolaget har nyligen avslutat sina fas II-studier för diagnostiseringsverktyget som går under namnet uTRACE®, nästa steg är nu att påbörja kliniska fas-III prövningar för att utvärdera substansens förmåga att diagnostisera glioblastom (hjärntumörer).

Vänstra bilden visar en traditionell röntgenavbildning, där den vita fläcken i mitten påvisar en cancertumör i patientens hjärna. Den högra bilden visar en avbildning av samma patient men med Curasights uTRACE® avbildningsteknik. Den röda ytan visar var det är som mest aktivitet vilket ger en mer exakt diagnos och bättre möjligheter till att ge vård anpassad efter patienten.

Bolagets andra produkt uTREAT® bygger på samma teknik där man injicerar en molekyl som binder sig till receptorerna på cellens yta. uTREAT® bär med sig ett starkt radioaktivt ämne varvid molekylen utsänder radioaktiv strålning vid bindandet till cellens yta. Omgivningen som påverkas av strålningen är mycket begränsad (radie om 1mm), det betyder att strålningen dödar cancercellerna som molekylen är bunden till, samtidigt som mängden hälsosam vävnad som utsätts för den skadliga strålningen är mycket begränsad.

Eftersom det radioaktiva ämnet söker upp alla cancerceller och även dess metastaser och enbart strålbehandlar dessa, så kan Curasight erbjuda vård helt anpassad efter patienten, och på sätt öka säkerheten, minska biverkningar och öka patientens chanser till överlevnad.

Curasights första målsättning är att nå marknadsgodkännande för sina produkter uTRACE® och uTREAT® för diagnostisering och behandling av glioblastom, och på så sätt förbättra utfallet för de ca 65,000 patienter inom EU och USA som diagnostiseras med hjärntumör varje år. Bolaget är mycket optimistiska till att teknikerna även går att applicera i diagnostisering och behandling av andra cancersjukdomar.

– Vi har idag en bred produktportfölj som består av sju olika pågående eller avslutade fas II-studier för diagnostisering med uTRACE®, sedan har vi ytterligare tre olika pre-kliniska studier på behandlingar med uTREAT®.

Det säger Ulrich Krasilnikoff, som under sina fem år som vd för bolaget, bland annat arbetat med att förbereda behandlingsmetoden uTREAT® för kliniska studier. En milstolpe som uppnåddes under juni månad i år.

– Vi är mycket glada över att ha erhållit ”grönt ljus” till fortsatt utveckling och testning av uTREAT®. Vi är således ett steg närmare vårt mål om att förbättra cancervården och därmed överlevnadschanserna för patienterna.

– Våra nästkommande milstolpar involverar start av fas III-studier med uTRACE® samt påbörja de kliniska fas I/II studier med uTREAT®, båda inriktade mot glioblastom initialt.

Finansieringen av de kommande fas I/II-studierna för uTREAT® och fas III-studierna för uTRACE® kommer från de teckningsoptioner som gavs ut i samband med förra årets IPO, och vars teckningsperiod nu infaller. Vid full teckning kan bolaget komma att inbringa bolaget drygt 67 miljoner kronor.

– Det nya kapitalet kommer först och främst att hjälpa oss fortsätta med våra studier inom glioblastom, men en del av pengarna kommer också hjälpa oss komma framåt med studier inom andra cancerområden. Vi kommer att fortsätta arbeta utefter den kommunicerade planen, och vi ser fram emot att nå nya milstolpar framöver.

Curasight börsnoterades på Spotlight Stock Market den 8 oktober ifjol och handlas och noterades i danska kronor (1DKK = 1,38SEK). Teckningskursen i den emission av units som genomfördes inför notering uppgick till 14.40 DKK per aktie

Teckningsoptionerna i sammandrag

Nyttjandeperiod: 16 Oktober – 7 Oktober 2021
Nyttjandekurs:  17,2 DKK per aktie (cirka 23,56 SEK)
Emissionsvolym: maximalt 48,8 miljoner DKK (cirka 67,3 miljoner SEK)
Värdering (pre-money):  Ca. 295,5 miljoner DKK

Läs mer om erbjudandet här.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.