Snabb tillväxt med långa hyresavtal

Det ser ut som ett skolboksexempel. Fastighetsbolaget Stenhus satsar på tillväxt genom förvärv i utvalda segment där man ser starka kassaflöden, långa hyresavtal och strukturell tillväxt. Och deras strategi verkar lyckosam. Med den pågående affären med Maxfastigheter inräknad har man till sommaren lyckats fyrdubbla sitt fastig­hetsbestånd på sex månader.
Stenhus
Foto: Liza Simonsson

Elias Georgiadis är vd och entreprenörsdriven huvudägare i bolaget. Med 20 års erfarenhet av entreprenad- och fastighets­branschen vet han vad som krävs. 

Solida hyresgäster 

– Vi lägger inte alla ägg i samma korg utan sprider ägandet för att få mindre risk i bolaget. De segment vi går in i är ­offentliga fastigheter, lager/lättindustri, logistik samt dagligvaru- och sällanköpshandel. Offentliga fastigheter med vård, skola och omsorg ger oss en trygg bottenplatta av solida hyresgäster med långa avtal.

De genomsnittliga avtal som Stenhus har torde vara bland de längsta i branschen.

– Våra hyresavtal med stabila hyresgäster snittar på cirka 9 år och kommer att generera starka kassaflöden till aktie­ägarna under överskådlig tid.

Fastigheterna ligger främst i Storstockholm och Mälardalen, men när ­intressanta affärsmöjligheter dyker upp spelar det inte så stor roll var i landet de finns.

– Det viktigaste i vår tillväxtresa är att identifiera bra fastigheter som passar in i strategin. Sedan är det snabba beslut som gäller. 

Ett huvudmål för Stenhus verksamhet är att uppnå 10 miljarder i fastighetsvärde på 5 år. Med tanke på att man har uppnått närmare 6 miljarder på 6 månader verkar det inte helt orimligt. 

Utveckla förvärven

Trots sin ungdom – Stenhus börsnoterades 24 november 2020 – finns ett stort kontaktnät och lång erfarenhet samlad i bolaget. Den sammanlagda ­erfarenheten i ledningsgrupp och styrelse är hela 210 år räknar Elias Georgiadis ut. 

– Genom våra kontakter på marknaden hittar vi intressanta objekt som passar vår strategi eller så får vi bra erbjudanden. Bolaget har handplockat både enskilda fastigheter och hela portföljer, ofta utan inblandning av mäklare.

Tanken är inte att sälja vidare, utan att behålla och utveckla förvärven. Genom projektutveckling vill man skapa större värden i nya och befintliga projekt. En av dem som tror på bolagets strategi och tillväxt är affärsmannen Erik Selin, som via Balder är den näst största ägaren i Stenhus. 

Fyrdubblat värde 

– Nu har vi lagt ett offentligt bud på Maxfastigheter, ett annat noterat bolag. Går affären igenom så kommer Stenhus att ha fyrdubblat sitt värde sedan börsnoteringen för sex månader sedan! 

Affären som landar på 3 miljarder beräknas slutföras under Q2. Den innebär att Stenhus utökar sitt fastighetsbestånd inom alla segment. 

– Det gör att vi får en trygg och fin ­balans i portföljen, säger Elias Georgiadis. 

”Våra hyresavtal med stabila hyresgäster snittar på cirka 9 år och kommer att ­generera ­starka kassaflöden till ­aktieägarna under ­överskådlig tid.”

 

Fakta:

Stenhus Fastigheter i Norden AB
Adress: Årstaängsvägen 11, 117 43 Stockholm
Telefon: 08 – 410 22 100
E-post:  info@stenhusfastigheter.se
Webbplats: www.stenhusfastigheter.se
Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market

Läs mer om Stenhus Fastigheter här.