Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

En man i spegeln

2019-12-04 18:00

"Vem som sitter i valberedningen har betydelse och det omfattar även kön. Man speglar sig själv till viss del när man rekryterar”, säger Carl Cederschiöld, ny chef för Handelsbankens kapitalförvaltning, i Affärsvärldens kartläggning av börsbolagens valberedningar.

Med en hög andel kvinnor i de valberedningar som Handelsbanken är representerad i utgör banken undantaget som bekräftar regeln. För när de drygt 1 900 personer som sitter i de noterade bolagens valberedningar ser sig själva i spegeln, ser de i nästan nio fall av tio en man.

Trots flera års kritik mot brister i systemet där huvud­ägarna utser valberedningarna verkar väldigt lite ha hänt. Det handlar inte bara om kvinnlig representation, utan också om fler oberoende ledamöter för att, i förlängningen, få in nödvändig kompetens i styrelserna. En lösning som föreslagits är att bolagsstämman direkt väljer valberedningen och att minst en ledamot då ska vara oberoende i förhållande till huvudägarna.

I dag har elva personer (varav för övrigt nio män), som representerar institutionerna, tio uppdrag eller fler i valberedningarna – det är knappast en fördelning som gynnar breddad kompetens i börsbolagens styrelser. Det är, som sagt, svårt att inte spegla sig själv när man rekryterar.

Bästa börsåret på tio år?

Stockholmsbörsen är i skrivande stund upp 25 procent. Står sig siffran får vi bästa börsåret sedan återhämtningen 2009 efter finanskraschen. Vem trodde det i domedagsdecember 2018?

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom