Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Överdrivet kursfall i kvalitetsbolag

2020-03-11 18:00
Foto: Bertil Ericson /TT

Underleverantören AQ Group möter kortsiktigt motvind på grund av den vikande konjunkturen. Men efter att en tredjedel av börsvärdet raderats ut ser aktien väl billig ut.

KÖP Oron över det nya coronaviruset har på kort tid lett till kraftiga börsfall och hastigt vikande långräntor. Kanske är det dags för den där lågkonjunkturen som centralbankerna tycks ha skjutit på framtiden flera gånger? Givet alltifrån störningar i varuförsörjningskedjor till alltmer avvaktande konsumenter vore det inte helt förvånande.

Mot den bakgrunden är det ingen överraskning att investerarna flyr till aktier som upplevs som mer trygga och i stället ratar cykliska aktier – för vem vet hur illa det blir? Men det är lätt att glömma bort att det är skillnad på cykliskt och cykliskt. Faktorer som god kostnadskontroll och diversifiering kan göra att vissa cykliska aktier inte är fullt så riskabla som den hastigt fallande börskursen indikerar.

Affärsvärlden bedömer att så är fallet i underleverantören AQ Group som tillverkar komponenter och system till industrikunder på global basis. Bland produkterna märks plåtkomponenter, formsprutade komponenter, kablage och elskåp. Kundlistan innehåller en lång rad välkända storbolag såsom ABB, Atlas Copco, Bosch, Getinge, Hitachi, Siemens och Volvo.

Senast Affärsvärlden synade AQ Group var för nästan exakt två år sedan i nummer 10/2018. Då hade aktien fallit tungt på ett svagt bokslut och handlades strax under 170 kronor. Rådet blev att köpa med riktkurs 204 kronor, en nivå aktien nådde i höstas. Aktien toppade senare vid knappa 235 kronor kring årsskiftet innan bokslutet och coronaoron på kort tid sänkte aktien till nuvarande 157 kronor, ett fall på cirka 33 procent.

Helårssiffrorna i bokslutet var det inga fel på. Omsättningen ökade med knappt 10 procent till 5,1 miljarder kronor och rörelseresultatet ökade med hela 65 procent jämfört med ett svagt 2018. Under fjärde kvartalet var omsättningsökningstakten emellertid nere i 7 procent och rörelsevinsten ökade ”bara” med 14 procent.

Vd Anders Carlsson var i rapportens vd-ord tydlig med att bolaget känner av en vikande efterfrågan från de mer cykliska kunderna. Dessutom har bolagets tre enheter i kinesiska Suzhou påverkats negativt av oron kring coronaviruset. Fabrikerna var stängda längre än normalt över det kinesiska nyårsfirandet efter myndighetsdirektiv, och efter uppstarten går de kinesiska fabrikerna med lägre kapacitet då alla medarbetare inte kunnat återvända.

Den här sannolikt tillfälliga motvinden ska ställas mot AQ:s historiska förmåga att parera sämre tider på bästa sätt. Sedan 1997 har omsättningen inte backat under ett enda år (se diagram) och rörelsemarginalen har aldrig fallit under 5 procent (se diagram). Och även om grundarna Per-Olof Andersson och Claes Mellgren lämnat koncernledningen så är de alltjämt högst engagerade som styrelseledamöter och bolagets huvudägare (se tabell).

AQ:s förmåga att hålla uppe lönsamheten handlar först och främst om en imponerande kostnadskontroll, men en annan faktor bakom bolagets relativa stabilitet är sannolikt den breda kundlistan. Där finns kunder som ligger tidigt i cykeln och viker snabbt med konjunkturen, men också kunder som ABB (som Västeråsbaserade AQ är sprunget ur), som generellt är mer sencykliskt. En sådan här kombination av kunder som påverkas i olika lägen i cykeln, liksom vissa mer ocykliska kunder inom exempelvis medicinteknik, ger sammantaget AQ en annan stabilitet än exempelvis en ren underleverantör till bilindustrin.

Ett annat av AQ:s adelsmärken är förvärvstillväxt, om än inte fullt i nivå med börsens mesta serieförvärvare. I fjol blev det ett par förvärv, varav ett större, då finländska Trafotek med en årsomsättning på cirka 45 miljoner euro förvärvades för 28 miljoner euro.

AQ:s siffror innevarande år får stöd av att Trafotek konsoliderades först i början av juni. Det väntas tillföra cirka 220 miljoner kronor, motsvarande drygt 4 procents tillväxt i år. Ändå räknar vi med något vikande omsättning på grund av det osäkra konjunkturläget. Rörelseresultatet faller med 20 procent ner till 5,6 procents rörelsemarginal, ungefär i paritet med tidigare konjunkturnedgångar. På en sådan trolig bottenvinst handlas aktien till ev/ebit 12,3 eller p/e 14,4, multiplar som framstår som mer rimliga på en normalvinst. Redan 2021 räknar vi, möjligen optimistiskt, att AQ är tillbaka på banan med en ”normalvinst”. Aktien handlas då till ev/ebit 8,7 eller p/e 10, nivåer som framstår som alldeles för låga för ett välskött industribolag med tvåsiffrig tillväxt ”i sitt dna”.

Finansiellt står AQ dessutom starkt med en nettoskuld på bara 452 miljoner kronor vid årsskiftet, exklusive IFRS 16-effekter. I förhållande till ebitda-resultatet, också det exklusive IFRS 16-effekter, ger det en nettoskuld/ebitda på 0,95. AQ:s rörelseresultat skulle rimligen behöva rasa med över 70 procent innan skuldsättningen riskerar att bli ett problem. Som jämförelse kan nämnas att rörelseresultatet backade med cirka en tredjedel över två år, 2008 till 2010, i samband med den globala finanskrisen.

Osäkerheten vad gäller konjunktur- och börsutvecklingen är för närvarande stor, och blir det en regelrätt lågkonjunktur så är det inte alls omöjligt att AQ värderas ner ytterligare en bit. Men för långsiktiga investerare framstår aktien ändå som klart intressant redan på nuvarande nivåer. Bolaget har goda förutsättningar att övervintra, och värderingen är väldigt låg i relation till bolagets kvaliteter. Affärsvärlden trycker återigen på den långsiktiga köpknappen, men är väl medvetna om att det kan bli en skakig resa på kort sikt.

 

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom