Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Service för portföljen

2019-10-02 18:00
Coors vd Mikael Stöhr.

Fjolårets köpräd bäddar för kurslyft i tjänsteföretaget Coor.

KÖP Senast Affärsvärlden analyserade tjänsteföretaget Coor var i nummer 25/2018. Trots att aktien gått starkt sedan börsnoteringen 2015 lockade de fina tillväxtutsikterna och den höga direktavkastningen för mycket för att Affärsvärlden skulle neka sig ett köp. Köprekommendationen föll väl ut – aktien var upp drygt 30 procent när rådet stängdes i juni i år. Sedan kurstoppen på 91 kronor i somras har aktien nu backat drygt 10 procent.

Coor är verksamt inom integrerad facilities management (IFM). Det innebär att bolaget tar ett helhetsansvar för en mängd tjänster, exempelvis fastighetsunderhåll, post- och godshantering, städning, catering, säkerhet samt receptionsservice åt typiskt sett stora företag och organisationer.

En lukrativ bransch, vad det verkar. Under 2018 landade Coors organiska tillväxt på 10 procent till motsvarande drygt 10 miljarder kronor i omsättning. Resultatet efter skatt blev 104 miljoner kronor. Totalmarknaden uppskattas av Coor själva till drygt 400 miljarder kronor. Den består dels av den nämnda IFM-marknaden, som väntas växa med drygt 5 procent per år. Den består även av FM-marknaden, för enstaka, separata tjänster, där Coor också verkar. FM-marknaden väntas växa med måttligare 2–3 procent om året.

Kanske är det rädslan för en vikande konjunktur som skrämt investerarna från Coor-aktien de senaste månaderna. Som börsbolag är Coor ännu oprövat i en lågkonjunktur, och vid en första anblick kan verksamheten uppfattas som relativt sårbar för svängningar i konjunkturen. Ungefär 20 procent av Coors försäljningsvolym är rörlig, det vill säga tjänster utanför abonnemangen, och kan variera från kvartal till kvartal. Dessutom har Coor en ganska hög kundkoncentration, där koncernens tio största kunder svarar för ungefär hälften av intäkterna.

Enligt vd Mikael Stöhr är dock de stora, återkommande kunderna centrala för affären. När Coor växer organiskt inkluderar det även omförhandlade kontrakt med befintliga kunder. Dessutom är längre kontrakt generellt sett mer lönsamma än nya, kortare kontrakt, och möjligheterna till merförsäljning i form av andra tjänster ökar. Under året har Coor förlängt flera långa kontrakt, med bland annat Equinor och Ericsson, samtidigt som nya flerårsavtal har tecknats med bland annat Ica, Ikea och danska polisen. Det lär dock dröja tills de nya avtalen bidrar positivt till Coors finansiella mål om en justerad ebitda-marginal om 5,5 procent. När Coor får in nya, stora volymer tar det mellan 0,5 till 1,5 år för att uppdragen ska nå en uthållig marginal.

Coors lönsamhet går inte bara hand i hand med kontraktslängden, utan växer även med storleken på dess geografiska marknader. Ju större marknad, desto bättre marginaler. Sverige är Coors huvudmarknad och svarade för drygt hälften av intäkterna i fjol. Norge stod för drygt en fjärdedel, Danmark för 18 procent och Finland för 7 procent.

För att öka närvaron på de övriga nordiska marknaderna började därför Coor att köpa upp bolag i fjol. Under 2018 förvärvades tre bolag, och häromveckan köptes ett lokalvårdsbolag i Norrland. Bolagens sammanlagda årliga omsättning uppskattas till 1,25 miljarder kronor. Förvärven självfinansierades, men i mars i år tog Coor upp ett obligationslån om en miljard kronor, vilket fick nettoskuld/ebitda-kvoten att stiga till drygt 3,2. Målet om en kvot understigande 3,0 är dock inom räckhåll.

Coor är ett välskött bolag där marknaden tycks ha prisat in ett alltför stort konjunkturberoende. I kriser uppstår en naturlig grad av outsourcing när bolag ser över sina kostnader, vilket gynnar Coor i sämre tider. Coors breda kunderbjudande är också en fördel relativt mer nischade servicebolag, exempelvis det Stockholmsnoterade trädgårdsskötselföretaget Green Landscaping (köpråd i nummer 14/2019) eller installationsbolaget Eltel.

Räknat på konstaterade vins­ter är Coor-aktien inget fynd: Coors bakåtblickande p/e-tal ligger runt 50. Men lyfter vi blicken har det senaste årets förvärv potential att förbättra Coors vinst ordentligt. På Affärsvärldens prognoser för 2020 faller Coors p/e-tal mot 16, vilket är en klar rabatt mot sektorsnittet på 21, enligt analytikerkonsensus i databasen Factset. Dessutom behåller Coor sitt mål att dela ut runt hälften av det justerade nettoresultatet. I fjol landade utdelningen på 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning runt 5 procent. Affärsvärlden behåller köprådet och skruvar upp riktkursen till 91 kronor.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom