Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Avstår finländsk pizza

2017-02-07 22:00
Fördubblats. Den finländska pizzakedjan Kotipizza har gått bra, trots landets svaga ekonomiska utveckling. Foto: Aldo Pavan/SIME

Finländska pizzakedjan­ Kotipizza utvecklas starkt. Tveksamma tillväxtutsikter får oss att avvakta.

Vänta. Restaurangaktier är sannerligen ingen svensk specialitet. Utanför börsen finns dock framgångsrika bolag som haft riktigt fina tillväxtresor på senare år. Starbucks-kopian ­Espresso House har vuxit snabbt till en omsättning på över 1 miljard kronor 2015. McDonald’s-inspirerade hamburgerkedjan Max utveckling imponerar också. 2015 omsatte kedjan 2,2 ­miljarder. Sänkt restaurangmoms, skattesänkningar, låga räntor och god ekonomisk tillväxt har bidragit till en stark utveckling för restaurangsektorn i Sverige.

I Finland har den ekonomiska utvecklingen inte alls varit lika stark de senaste åren, men det har inte hindrat pizzakedjan Kotipizza från att utvecklas väl. Bolaget sattes på Helsingforsbörsen i juli 2015 av private equity-firman Sentica, som efter börsnoteringen kvarstår som huvudägare med nära 61 procent av aktierna. Sedan noteringen har aktiekursen mer än fördubblats från 5 euro till nära 11 euro.

Kotipizza-koncernen har tre affärsområden. Största vinstgeneratorn är Kotipizza, Finlands största pizzakedja, som grundades 1987 och drivs på franchisebasis. Omsättningsmässigt störst är affärsområdet Foodstock, en grossistverksamhet som levererar till koncernens restauranger, men även externa kedjor som Espresso House. Det tredje affärsområdet är Chalupa, ett försök att lansera en mexikansk restaurangkedja i Finland fast i casual-segmentet. Konceptet påminner mycket om den amerikanska succén Chipotle Mexican Grill. Första Chalupa-restaurangen öppnade i Helsingfors 2015.

I början av 2015 påbörjades också ett arbete med att förnya Kotipizzas varumärke och koncept för att gå från snabbmats- till fast casual-segmentet. Det sistnämnda har varit en stark trend på senare år, inte minst i USA, med restauranger som prismässigt ligger mellan snabbmat och traditionella restauranger och som ofta lägger fokus på bättre råvaror än snabbmatsrestauranger. Exempel på välkända fast casual-restauranger är nämnda Chipotle och tyska Vapiano.

Att ompositioneringen av Koti­pizza varit lyckad illustreras av urstarka siffror under inne­varande räkenskapsår. Under fjolårets första nio månader ökade koncernens omsättning med nära 18 procent och rörelse­vinsten med 30 procent. Svårare jämförelsetal väntar dock framöver, så det är vanskligt att extrapolera den goda tillväxten, men trenden är tveklöst mycket positiv. Stöd kommer också från ett starkt finländskt konsumentförtroende som är på den högsta nivån sedan 2010.

På den positiva sidan ska också läggas att franchising ger skalbarhet och att den kapital­lätta affärsmodellen ger goda kassaflöden och potential till ­generösa utdelningar. Givet detta och en relativt liten nettoskuld på 8 miljoner euro borde Kotipizza kunna höja utdelningen till 0,45 euro vid bokslutet den 21 mars. Direktavkastningen blir då 4,1 procent, inte dåligt i en snabbväxare.

P/e-talet på fjolårets vinst ser ut att landa på 18 och ev/ebit på knappt 14. Det är inga fyndmultiplar, men acceptabelt om Kotipizza kan fortsätta att öka vinsten snabbt. Och det är där skon klämmer.

Fjolårets starka tillväxt har drivits av framgång för det nya konceptet, inte av utrullning av nya restauranger. Tvärtom har antalet restauranger faktiskt minskat från 265 till 255 i årstakt. Marknaden för Kotipizza-konceptet lär vara ganska mättad i Finland, exportpotentialen är tveksam och de stora frukterna av konceptförändringen lär ha skördats i fjol. Samtidigt är Chalupa-konceptet i ett för tidigt stadium för att bedöma tillväxtpotentialen.

Även om vi räknar med tvåsiffrig tillväxt i vinst per aktie i år och nästa år, så faller multiplarna inte till nivåer som vi tycker är tillräckligt attraktiva givet långsiktiga frågetecken kring tillväxtpotentialen. Dålig likviditet i aktien är också ett minus. Vi avvaktar.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom