Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bättre utsikter med växande molnverksamhet

2020-01-29 18:00

Omställningen till molntjänster har pressat marginalerna inom datalagringsspecialisten Proact. Men på lite sikt bör samma faktor snarare leda till ökad lönsamhet. I så fall kan aktien få revansch.

KÖP It-företaget Proact omsätter runt 3,4 miljarder kronor på att skräddarsy lösningar för datalagring åt sina kunder, mestadels lite större företag och organisationer. Bolaget är verksamt i stora delar av norra Europa och England.

Affären innefattar it-konsulting, återförsäljning, drifttjänster, med mera, en blandning som under de senaste fem åren resulterat i en rörelsemarginal (ebit) på 4,4 procent. Detta är en nivå som bolaget bedömer kan öka framöver. Målet är att nå 8 procent exklusive vissa förvärvsavskrivningar (ebita), vilket lite grovt kan översättas till 7 procents vanlig marginal.

Ledningen, med vd Jonas Hasselberg i spetsen, jobbar på flera fronter för att lyckas med det. Den kanske viktigaste framgångsfaktorn är att öka Proacts intäkter från olika tjänster som, typiskt sett, är mer lönsamma än hårdvaruförsäljning. I dag utgör tjänster en tredjedel av omsättningen.

Bolaget har talat mycket om förvärv som ett hjälpmedel i det arbetet och en särskild förvärvsansvarig person har också anställts. I höstas kom det första konkreta resultatet när ett bolag med knappt 300 miljoner kronor i omsättning köptes i Nederländerna, Peopleware.

Det såg på flera vis ut som ett perfekt köp. Det sker på en för Proact befintlig marknad och adderar en tjänstetung rörelse särskilt inriktad på it-drift, som är ett växande område. Peopleware har en marginal på 7,5 procent, så förvärvet stöder Proacts marginalresa. Prislappen på 8 gånger rörelsevinsten var inte heller något att anmärka på.

Men samtidigt som Proact skruvat upp sina ambitioner när det kommer till lönsamhet, i form av marginalmålet, och på förvärvssidan, så presterade basaffären alltmer tveksamt under 2019. Halvårsrapporten i fjol var en kalldusch och nyligen tvingades Proact gå ut med en vinstvarning för fjolårets fjärde kvartal.

När allt är sagt och gjort ser 2019 ut att bli ett år som slutar med en viss negativ organisk tillväxt och en rörelsemarginal som bara når lite drygt 3 procent. Då ingår en del engångskostnader och förvärvsavskrivningar i resultatet. Men även borträknat dessa är siffrorna svaga. Marginalen är kring 4,9 procent. Givet en sådan underliggande lönsamhetsnivå får vi det till att Proact tjänar runt 12 kronor per aktie, inklusive det förvärvade Peopleware. P/e-talet blir då kring 13.

Orsaken till svagheten under 2019 ligger till största delen i den affärsenhet Proact kallar West. Här finns bolagen i Belgien, Nederländerna och Tyskland. Nu pekas särskilt Nederländerna ut som en marknad med höga kostnader och låga marginaler. Landet stod 2018 för cirka 14 procent av Proacts intäkter. Även marginalutvecklingen i England nämns som en svag punkt. Däremot får man intrycket att det går bättre på hemmaplan i Norden.

Det vi tror och hoppas är i görningen är att Proact drabbats av tillfälliga problem i samband med förändrat kundbeteende. Det sker en övergång från att kunderna köper och driver egna datasystem till att it konsumeras i form av så kallade molntjänster. I korthet handlar det om att kunden betalar för en viss funktion, som lagring och backup, vilken levereras från externa datahallar av specialister på it-drift. Detta drabbar kortsiktigt Proacts traditionella affär i form av systemförsäljning, alltså hårdvaruaffären.

Samtidigt investerar Proact i att erbjuda egna molntjänster åt sina kunder. Bolaget har egna drifttjänster och erbjuder tjänster kring lösningar från AWS (Amazon Web Services), som är ett av de stora amerikanska molnbolagen. Förvärvet vi talar om ovan är ett led i det arbetet. Proact går för övrigt ut med uppgiften att intäkterna från deras molntjänster ökade med 16 procent under fjärde kvartalet, vilket de ser som starkt.

På sikt tror vi att övergången till molntjänster är positiv för Proact. Det är en intäktsström med normalt sett högre marginaler än bolagets traditionella leveranser. Det finns också stort inslag av återkommande intäkter inom it-drift. Nedsidan är att konkurrensläget är annorlunda och kanske tuffare. Det kan också vara så att delar av den traditionella hårdvaruaffären försvinner, med risk för kortsiktig press på resultatet, vilket vi troligen ser just nu.

Om man tänker sig att Proact långsiktigt borde kunna leverera 5,5 procent i rörelsemarginal så borde bolaget vara värt mer än 200 kr per aktie på lite sikt. Vi antar det och värderar den normaliserade vinsten i bolaget, år 2021, till en relativt låg multipel på 9 gånger rörelsevinsten (ev/ebit). Liknande företag som Atea och Dustin värderas klart högre än så.

Proact är dock ett mindre stabilt företag än dessa bägge jättar och saknar den lockande direktavkastning som de har. Vi tror ändå att aktien har förutsättningar att bli en bra placering på sikt, men den passar lite mer riskvilliga placerare bäst.

Fotnot: Analysen publicerades först hos Börsplus den 20 januari 2020. Från och med 1 mars 2020 tar Börsplus över driften av Affärsvärlden.

Daniel Svensson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom