Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Byggvinnare i zenit

2017-06-27 22:00

Svensk bostadsexponering har lyft Peabs aktie till oanade höjder. Det är läge att tacka för kaffet.

SÄLJ. Interna förbättringar och konjunkturpotential motiverade köpråd för nordvästskånska Peab, den enskilt största byggaktören på svensk byggmarknad, i Affärsvärlden 39/2015. Riktkursen på 70 kronor uppnåddes på ett halvår.

Drygt ett år senare har Peabs rörelsemarginal nått 4,6 procent, en toppnivå i branschen. Avkastningen på eget kapital taktar strax över 20-procentsmålet, en nivå som inte setts sedan före finanskrisen. Aktien har utklassat övriga byggbolag på börsen, och kursen står nu i runt 108 kronor.

Förklaringen är att Peab låtit orderingången exponeras alltmer mot den svenska bostadsfesten. Om den sencykliska byggmarknaden mår bra är svenskt bostadsbyggande snarare en skållhet tryckkokare – priserna är oöverträffade och nybyggnation är på nivåer som inte setts sedan 70-talet.

Via en ökad andel bostadsbyggande har vinsten återhämtats för Peabs stora entreprenadaffär Bygg. Byggmarginalen är tillbaka på dryga 2 procent. Det är långt ifrån branschledande, men ändå en klar förbättring efter förluster 2012, 2013 samt 2015.

Vinstlyftet har även stora inslag av projektvinster. Runt en tredjedel av rörelseresultatet de senaste tolv månaderna kommer från affärsområdet Projektutveckling, där bostadsutveckling dominerar. Parallellt har affärsområdena Anläggning och Industri taktat stabil lönsamhet utan större bakslag.

Enligt Factset förväntar sig bygganalytikerna att dagens höga lönsamhet i Peab fort­sätter fram till och med åtminstone 2019. Peab-aktien är samtidigt högst värderad bland jämförelseobjekten. På 2019 års konsensusestimat är Peabs ev/ebit 13 medan internationellt exponerade Skanska har ev/ebit 12, NCC ligger på 11, norska Veidekke på 7 och börsnykomlingen Serneke på 5. Peabs p/e är 18 bakåtblickande, och inte lägre än 17 på 2019-estimaten.

Peabs eget mål om 20 procents avkastning på eget kapital över en konjunkturcykel känns långsökt. Affärsvärlden antar i stället 15 procent, motsvarande Peabs tioårssnitt. Ställt mot ­Peabs projektrisktunga affär ser börsens avkastningskrav då alldeles för lågt ut.

Affärsvärlden sätter i stället ett mer konservativt avkastningskrav på 8–10 procent. Då bör Peabs konjunkturutjämnande vinst inte värderas högre än p/e 10–12, eller 50–60 kronor i aktiekurs.

På medellång sikt varnar internationella bedömare för dagens svenska bostadsmarknad som en av världens mest överhettade. På det kommer risken för en vanlig konjunkturnedgång.

Peabs vinster är bostadstunga, cykliska och högt värderade. Sälj.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom