Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Ciderfesten fortsätter på börsen

2018-03-07 18:00
Kopparbergs Bryggeri. Foto: Kopparbergs

Kopparbergs Bryggeri har fått mycket valutastryk på börsen. Den underliggande tillväxten och potentialen är dock kvar. Svackan har skapat köpläge.

KÖP. NGM-noterade Kopparbergs Bryggeri är en gammal Affärsvärlden-favorit. Första gången vi skrev om bolaget var i januari 2013, då ett köpråd motiverades med att Kopparbergs var ett stabilt och lågt värderat tillväxtföretag som tjänade hyggliga pengar. Det som lockade mest vid den tidpunkten var dock främst den höga direktavkastningen kring 6 procent. Affärsvärlden har sedan vid upprepade tillfällen lämnat köpråd och aktien har i princip tiofaldigats sedan våra initiala köpråd.

Aktien har dock haft en tung ­period på börsen sedan Brexit-beskedet sommaren 2016. Initialt steg visserligen aktien till all-time-high på 330 kronor i slutet av juli månaden efter Brexit-beskedet. Men därefter har aktien tappat nästan halva börs­värdet.

Anledningen till omvärderingen är Kopparbergs stora exponering mot Storbritannien och pundets volatila utveckling. Försäljning i pund utgör drygt halva försäljningsvolymen, ­enligt vd och huvudägare Peter Bronsman. Under de första två kvartalen 2017 räddades rörelseresultatet av valutahedgar från sommaren 2016. Under tredje kvartalet löpte dock hedgarna ut och den kraftigt försämrade pundkursen nästan halverade rörelseresultatet jämfört med samma period föregående år.

För helåret blev resultattappet 21 procent. Volymmässigt har dock försäljningen i pund ökat med 5 procent under 2017, att jämföra med 9 procent under 2016. Som försvar till den lägre tillväxttakten pekar bolaget dessutom på ett extremt dåligt väder sett ur dryckesindustrins perspektiv.

Enligt vd Peter Bronsman hedgar inte Kopparbergs längre några valuta­flöden. Bolaget ökar i stället aktivt inköpen i pund i form av inköp av förpackningar, transporter och tjänster. Ett beslut om en egen produktionsanläggning i Storbritannien är sannolikt inte alltför avlägset, men lär inte inträffa före utgången av Brexit-förhandlingarna.

För att balansera valutaflödena är vägen framåt tillväxt på andra stora marknader, och då främst Australien, USA och Sydafrika. Vår tolkning är att Australien är mest lovande just nu och att Sydafrika ligger lite på hyllan, givet den volatila valutakursen i Sydafrika. När Affärsvärlden intervjuade Peter Bronsman för ett år sedan lyfte han fram USA som ”the dark horse” och att Kopparbergs hade testförsäljning på Walmart, världens största ­detaljhandelskedja.

Peter Bronsman bekräftar för ­Affärsvärlden att den positiva utvecklingen på Walmart fortsätter, men att Kopparbergs måste få i gång distributionen. I dag har bolaget bara distribution i Florida, Georgia och New York.

Vad krävs för att lyckas med ­distributionen i USA?

– Akilleshälen har varit att vi inte har kunnat gå vidare från Walmart, eftersom vi inte har haft distributionen och bara har försäljning i tre delstater. Men nu har vi en partner på gång, det avtalet är nästan klart. Då har vi distribution i alla 52 del­stater.

Hur snabbt kan ni växa med distributionsavtalet på plats?

– USA har en fantastisk potential, men min känsla är att det kommer ta lite tid. Mycket längre tid än man tror. Alkohol­försäljning och distribution är svårare i USA än i vissa andra länder.

Den snabbast växande marknaden just nu är Spanien. På sikt verkar även Östeuropa hägra, enligt vd-intervjun intill. Estland agerar testmarknad för att pröva om smak­preferenserna är desamma. I sådana fall väntar expansion i Ryssland.

Även om konkurrensen har hårdnat betydligt generellt inom ciderkategorin så fort­sätter marknaden att växa. Kopparbergs har ett starkt varumärke och är till exempel det sjunde största varumärket inom hela öl- och cidersegmentet i England, före ­ölmärken som Heineken, Peroni och Corona. Dessutom får Kopparbergs den högsta ersättningen per såld liter av alla varumärken på top-20-listan, vilket bekräftar den starka varumärkespositionen.

Att expandera på helt nya marknader där cider och framför allt Kopparbergs egna kategori fruktcider är liten eller obefintlig från början är dock ett långsiktigt och kostsamt jobb. Likaså väntar sannolikt större kapacitetsinvesteringar givet att produktionstaket är nått i bolagets svenska anläggningar.

Valutaexponeringen är fortfarande Kopparbergs stora problem, möjligen utöver mer detaljerad bolagsinformation till aktiemarknaden, men skymmer i nuläget för mycket av den tillväxtstory som fortfarande är intakt. Pundets försvagning har bromsat upp och har under det senaste året legat kring 11 kronor. Jämförelsetalen blir därför mer rättvisa under 2018. Rörelsemarginalen var dopad av en stark pundkurs under främst 2015 och 2016. En mer rimlig rörelsemarginal förväntar vi oss ligger i intervallet 12 till 14 procent på nuvarande omsättningsnivå.

Kopparbergs är ett kvalitetsbolag och den nuvarande svackan på aktiemarknaden är ett bra ingångsläge för såväl den korta som långa portföljen. Utdelningen föreslås till 5,9 kronor, det vill säga samma som förra året, motsvarande en direktavkastning på 3,4 procent. Historiskt har utdelningsandelen varit hög, och om Kopparbergs står inför en investeringsfas lär utdelningsjägarna inte bli lika entusiastiska framöver.

På nuvarande kursen 176 kronor hamnar p/e-talet på 19 respektive 17 eller ev/ebit 12,6 respektive 11,4 för 2018 och 2019. Det är inte uppenbart billigt, men för ett bolag som har mycket goda utsikter att fortsätta växa vinsten i god takt många år framöver går ev/ebit 15 att motivera, motsvarande en riktkurs på 230 kronor på ett års sikt. Köp.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom