Säkra vinsten i raketen

2017-04-19 22:00

Cellavision har rusat efter den positiva vinst­varningen i början av april. Kortsiktigt är det dags att plocka hem vinsten.

SÄLJ. I början av hösten 2014 vaskade Affärsvärlden fram Cellavision som en ny ­potentiell börsraket likt Raysearch och Vitrolife. I slutet av köprådet skrev vi att det inte var omöjligt att Cellavision kunde följa den berömda kursutvecklingen likt hockeyklubban och bli nästa kursraket inom medicintekniksektorn.

Så blev det. Aktien har nästan sexfaldigats sedan dess och tillhör även årets absoluta vinnare med en kursrusning på över 70 procent. Förutom ett övertygande bokslut rusade aktien 27 procent efter en positiv vinstvarning i början av april. Bolaget meddelade att omsättningen under första kvartalet översteg 93 miljoner kronor, motsvarande en omsättningstillväxt på minst 60 procent, samt att rörelse­resultatet blev 34 miljoner kronor. Cellavision pekade på en exceptionell omsättning i regionerna Americas och Apac (Asien) samt en mer stabil utveckling i Emea (Europa, Mellanöstern och Afrika) jämfört med fjolåret.

Historiskt har orderingången varit ojämn mellan kvartalen och inget talar för att det kommer förändras framöver. Det är värt att påminna om att under 2016 pendlade den valutajusterade tillväxttakten på kvartalsbasis mellan positiva 27 procent och minus 9 procent.

Helåret 2016 ökade omsättningen med 11 procent, vilket är helt i linje med det årliga genomsnittet de senaste fem åren, som i sin tur är snäppet under företagets målsättning på 15 procent. Mycket talar dock för ett ökat tempo de närmaste åren baserat på en ökande utbytesmarknad och en breddning av marknaden från stora laboratorier inom humanmarknaden till dito inom veterinärmedicin. ­Likaså väntar även produkter för mindre och medelstora human- och veterinärlaboratorier inom ett par år.

Cellavision är en höglönsam snabbväxare som rider på strukturella tillväxttrender inom sjukvården. Bolaget har också gynnats av en stark dollar och den heta småbolagstrenden på aktiemarknaden. Den senaste kursrusningen har dock tagit aktien till en utmanande värdering, där det finns all anledning att vara försiktig på kort sikt. På våra uppjusterade prognoser – som ligger i linje med det fåtalet analytiker som bevakar bolaget – värderas aktien till över 10 gånger omsättningen (ev/sales) och p/e 45 för 2017. Det ger inget utrymme för besvikelser. Dags att byta fot. Sälj med riktkurs 120 kronor.

Jonas Elofsson

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom