Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Svacka ger köpläge

2017-10-11 18:00
Butiksinredaren Itab har under senaste åren lanserat självutcheckningslösningar i olika varianter. Foto: Patrik Svedberg

Ett storförvärv pressar lönsamheten för butiksinredaren Itab. Men det är tillfälligt. Nya förvärv håller uppe tillväxten.

KÖP Jönköpingsföretaget Itab Shop Concept liknar inget annat företag på börsen. När online-handeln sakta men säkert knaprar i sig allt större andelar av detaljhandelns volymer har Itab, som livnär sig på att designa och bygga inredning i fysiska butiker, fortsatt växa i god takt.

Sedan 2012 har försäljningen ökat med nästan det dubbla, från 3,5 miljarder kronor till nära 6,5 miljarder i år, motsvarande 13 procent per år, i nivå med ett av de verksamhetsmål som vd Ulf Rostedt, nu inne på sitt tionde år i toppen ställt upp: en årlig tillväxt på 15 procent.

En stor del av förklaringen är förvärv. Sommarens halvårsbokslut kom med rejält förvärvsdopade siffror: en försäljningsökning på 33 procent till 6 miljarder kronor i årstakt. Samtidigt faller rörelsemarginalen till 6,4 procent för det senaste kvartalet.

Av bolagets försäljning utgör ungefär hälften butiksinredning, en fjärdedel butiksbelysning samt resterande fjärdedel kassadiskar, självutcheckningssystem och entrésystem.

Ett stort antal nationella och internationella kunder ger samtidigt stabilitet i affärerna. Bland kunderna märks svenska H&M och Ikea och en lång rad internationella stormarknadskedjor, som franska Carrefour och Lidl. Itab är en av Europas största aktörer i sin ovanliga nisch och dominerar i Norden och i Storbritannien. Därför passade affären där svenskarna förra året förvärvade italienska La Fortezza väl in koncernbygget. Italienarna är en av de större aktörerna i länder som Italien och Frankrike, men är också verksamhet i Sydamerika och Asien. Itabs vd hoppas nu att bolagets kassadiskar, självutcheckningssystem och butiksbelysning ska kunna kanaliseras ut via La Fortezza.

Med början 2011 hårdlanserade Itab en ny typ av helautomatisk kassamaskin, kallad Easy Flow, som på egen hand läser av bland annat färg, form och vikt för att identifiera och ta betalt för de varor som kunden lägger upp på bandet.

Lanseringen har emellertid gått mycket trögt. De flesta butiker och kedjor i Europa som vill minska på kassapersonalen installerar i stället självskanningssystem.

Ulf Rostedt konstaterar att bolaget inte hårdsäljer Easy Flow-maskinen längre, utan att bolaget i stället framhåller maskinen som en av flera möjliga kassalösningar i kassadisk­området. Bolaget har under de senaste åren hårdlanserat självutcheckningslösningar till framför allt dagligvaruhandeln. Systemen finns i flera olika varianter, från enklare till den avancerade Easy Flow.

Försäljningen av systemen beräknas uppgå till närmare 100 miljoner kronor i år men den ­avancerade varianten Easy Flow finns endast i ett fåtal ­butiker, de flesta på prov. Största ­beställningen har gått till en fransk ­varuhuskedja, Auchan med 3 000 butiker, som har installerat fyra maskiner.

– Den är inte i fokus längre. Vi trodde när vi utvecklade Easy Flow att vi skulle sälja absolut mest av det systemet. Det har vi inte gjort, utan det är de andra systemen som vi säljer i dags­läget, säger Rostedt.

Itab är en mångårig Affärsvärlden-favorit som under lång tid förmått kombinera tillväxt med god lönsamhet. På senare år har kursutvecklingen gått i stå. ­Fallande lönsamhet efter 2015 har medfört att den som följde vårt köpråd för 1,5 år ­sedan har tappat 14 procent av sin investering samtidigt som börsen som helhet har klättrat 24 procent.

La Fortezza-förvärvet konsoliderades i Itabs räkenskaper från 1 oktober 2016, vilket betyder att tredjekvartalsrapporten kan antas visa fortsatt god tillväxt. Sedan blir jämförelsetalen tuffare. Men med försiktiga antaganden om försäljningstillväxt och en återgång till den genomsnittliga rörelsemarginalen för de senaste fem åren, kring 8 procent, betalas årets och nästa års vinster i 22 respektive 18 gånger pengarna. Det ger utrymme för kurslyft, särskilt som bolaget står inför sina traditionellt starkaste kvartal där volymerna är lägre i början av året för att sedan öka under andra halvåret. Köp med riktkurs 81 kronor, där var kursen senast för ett halvår sedan.

Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom