Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Värden i kursraketen

2019-02-20 18:00

Moberg Pharma har rusat på börsen senaste året. Affärsvärlden ser en fortsatt undervärderad aktie, även om risken har ökat rejält.

KÖP Köprådet i Moberg Pharma i nummer 13/2018 blev en riktig kioskvältare – aktien har stigit med omkring 180 procent på knappt ett år.

I förra veckan fick aktien förnyad fart sedan bolaget i samband med bokslutet aviserade två stora nyheter. Dels säljs den receptfria OTC-verksamheten för 1,4 miljarder, dels har bolaget tecknat ett licensavtal i Europa för fas 3-projektet Mob-015 med tyska Bayer.

Likviden från OTC-försäljningen går i princip till att återbetala obligationslån på 600 miljoner, en engångsutdelning till aktieägarna i höst på 43–45 kronor per aktie samt till att finansiera Mob-015-studierna.

Utan käppar i hjulet för OTC-affären så blir Moberg Pharma ett rent forskningsbolag med två fas 3-projekt. Dels flaggskeppsprodukten Mob-015 mot nagelsvamp och dels Bupi mot oral mukosit (smärta i munnen vid cancerbehandling). Nuvarande kurs kring 70 kronor värderar implicit de två projekten till cirka 26 kronor per aktie, eller omkring en halv miljard.

Som framgick i fjolårets analys är sannolikheten för lyckade fas 3-studier för Mob-015 respektive Bupi omkring 70–75 procent, baserat på historiska data kring fas 3-studier med gamla molekyler. Moberg Pharmas vd Peter Wolpert har i en tidigare intervju med Affärsvärlden talat om en väsentligt högre sannolikhet än 80 procent för framgång. Och försäljningen av OTC-affären signalerar naturligtvis självförtroende hos ledningen.

Affärsvärldens bild är att Moberg Pharma sannolikt kommer att teckna fler licensavtal för Mob-015, efter avtalen i Europa med Bayer och Kanada med Cipher. Det viktigaste avtalet blir för den amerikanska marknaden. Väljer bolaget denna modell blir Moberg Pharma vid en fas 3-framgång i princip ett royaltybolag, med mycket hög bruttomarginal och låga omkostnader. Om Mob-015 blir godkänt och om produktens omsättning hamnar i det nedre intervallet i ledningens uppskattning, 250 miljoner dollar, så lär Moberg Pharma-aktien bli en flerdubblare, räknat från kursen efter OTC-utdelningen (≈ 26 kr).

Mot det ska ställas risken att Mob-015 fallerar. Resultat från den amerikanska fas 3-studien väntas under fjärde kvartalet i år och resultat från den europeiska studien väntas under andra kvartalet 2020. Vid ett misslyckande lär kursen säkerligen mer än halveras, återigen räknat från kursen efter OTC-utdelningen.

Summerat blir Moberg Pharma i Affärsvärldens ögon en högriskaktie, men en attraktivt värderad sådan eftersom nuvarande kurs implicit ställer upp låga förväntningar på Mob-015-projektet. Affärsvärlden be­håll­er köprådet, men rekommenderar en försiktig positionsstorlek givet rasrisken vid ett fas 3-misslyckande. Moberg Pharma ingår i Avkastningsportföljen inom ramen för Affärsvärlden Analys+ och där kommer aktiens vikt i portföljen, efter höstens generösa utdelning, att vara cirka 6 procent.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom