Bahnhof: Inget tjall på linan

Bredbandsoperatören levererar ännu en rapport med godkänd tillväxt och stabil lönsamhet. För den som söker en relativt coronaskyddad och konjunktursäker verksamhet är Bahnhof ett möjligt alternativ.
Exempel på reklam från bredbandsoperatören Bahnhof.
Bahnhof
Börskurs: 27,45 kr Antal aktier: 107,6 m
Börsvärde: 2 953 Mkr Nettokassa: 258 Mkr
VD: Jon Karlung Ordförande: Andreas Norman

Bahnhof (27,45 kr) säljer bredbands- och telefonitjänster via fiber till privat- och företagskunder i Sverige. Bolaget är en så kallad virtuell operatör där affärsidén är att hyra in sig i fiberinfrastruktur i stadsnät och där erbjuda bredbandstjänster i öppen konkurrens mot andra leverantörer.

På privatkundssidan har Bahnhof drygt 360 000 kunder i Sverige som står för ungefär två tredjedelar av koncernens omsättning. Till företag erbjuder Bahnhof också diverse molntjänster i en handfull egna datahallar.

Affärsvärlden har skrivit om Bahnhof många gånger tidigare (sök i Analysarkivet så hittar du allt). Sedan i mars har vi också aktien i Affärsvärldens portfölj.

Affärsvärldens huvudscenario 2019 2020E 2021E 2022E
Omsättning 1 293 1 448 1 564 1 689
 – Tillväxt +13,7% +12,0% +8,0% +8,0%
Rörelseresultat 140 167 188 203
 – Rörelsemarginal 10,8% 11,5% 12,0% 12,0%
Resultat efter skatt 109 130 146 158
Vinst per aktie 1,02 1,21 1,36 1,47
Utdelning per aktie 0,60 0,65 0,70 0,75
Direktavkastning 2,2% 2,4% 2,6% 2,7%
Avkastning på eget kapital 31% 34% 35% 32%
Operativt kapital/omsättning 0% 0% 0% 0%
Nettoskuld/EBIT -2,2 -1,8 -2,0 -2,3
P/E 27,0 22,7 20,2 18,7
EV/EBIT 19,3 16,2 14,4 13,3
EV/Sales 2,1 1,9 1,7 1,6
Kommentar: Siffror exklusive Elementicaprojektet.
Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020
Omsättning 306 Mkr 313 Mkr 328 Mkr 346 Mkr 350 Mkr
-tillväxt +8% +13% +15% +18% +14%
-varav privat +5% +13% +16% +20% +18%
-varav företag +14% +12% +12% +11% +7%
Rörelseresultat (Ebit) 31 Mkr 30 Mkr 39 Mkr 39 Mkr 41 Mkr
-Ebitmarginal 10,3% 9,7% 11,8% 11,4% 11,7%
Vinst per aktie 0,23 kr 0,22 kr 0,29 kr 0,27 kr 0,30 kr

Dagens rapport var stabil med 14 procents tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år – framför allt drivet av privatkundsaffären.

En del av detta berodde förvisso på de prishöjningar som genomfördes i fjol när vissa nätägare höjde sina priser mot bredbandsoperatörerna. Vi ser det dock som positivt att priserna inte konkurrerats ned utan förblivit på en högre nivå.

Kundintaget var godkänt med drygt 7 000 nya privatkunder under kvartalet. En imponerande siffra givetvis men något lägre än senaste årens snitt kring 9 000 per kvartal. Den långsiktiga trenden är att tillväxten sakta men säkert fallit. Dels i takt med att bolaget växt men också som ett resultat av att fiberutbyggnaden i landet saktat in.

Sett över tid har Bahnhof ändå imponerat och sticker i Post- och telestyrelsens (PTS) senaste statistik ut som den operatör som tagit klart mest marknadsandelar senaste åren.

Marknadsandelar på fast bredband med Bahnhof i rött. Källa: PTS.

Tillväxten på företagssidan mattades av något till 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Här skulle vi vara lite försiktiga med att anta kraftig tillväxt framöver givet konjunkturläget.

Bahnhof menar att efterfrågan på högre hastigheter och mer bandbredd samt utrymme i datacenter ökat som följd av krisen. Bolaget säljer även en del tjänster och paket för hemmajobbande. Därför väljer man också att behålla tidigare prognos att växa 16 procent och nå 12 procents rörelsemarginal för helåret 2020.

Men med ett större antal konkurser i samhället är risken förstås stor att vissa av Bahnhofs kunder försvinner och att nykundsintaget blir lägre framöver. Vi skissar i vårt huvudscenario på att bolaget växer 10 procent och når 11,5 procents rörelsemarginal 2020. Då räknar vi med att tillväxten på företagssidan saktar ned men utan att kollapsa.

Resultatet blir att Bahnhof värderas till drygt 14 gånger nästa års rörelseresultat (EV/Ebit). Inte farligt dyrt för ett konjunkturstabilt bolag som kan tänkas växa vinsten med omkring 10 procent per år.

Det stora klimatsmarta datahallsprojektet Elementica är fortfarande något av en joker. Vi skrev mer utförligt om detta i vår senaste analys av Bahnhof och läget är ungefär detsamma idag – det vill säga byggstart planeras före utgången av 2020. Saker vi funderar på är exempelvis när kunder kan tänkas börja visa intresse och hur projektet ska finansieras. Ska man exempelvis räkna med risk för nyemission under året?

Sammantaget är vi ändå fortsatt optimistiska kring Bahnhof och upprepar köprådet på aktien.

Tio största ägare i Bahnhof Värde (Mkr) Kapital Röster
Karlung & Norman 1 479 50,5% 85,9%
Investment AB Öresund 201 6,9% 2,0%
Avanza Pension 103 3,5% 1,0%
Spiltan Fonder 57 1,9% 0,6%
Berenberg Funds 53 1,8% 0,5%
Didner & Gerge Fonder 50 1,7% 0,5%
Nordnet Pensionsförsäkring 43 1,5% 0,4%
BI Asset Mgmt Fondsmaeglerselskab A/S 38 1,3% 0,4%
Nordea Fonder 36 1,2% 0,3%
Alcur Fonder 31 1,1% 0,3%
Källa: Holdings

___________________________